Έχασαν τη "μάχη" για τις αντικειμενικές οι κάτοικοι Φιλοθέης - Ψυχικού

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις τόσο του δήμου Φιλοθέης -Ψυχικού όσο και 41 κατοίκων της περιοχής για την ακύρωση των νέων (2017) αντικειμενικών αξίων των ακινήτων στον επίμαχο δήμο.

Οι αιτήσεις ακύρωσης απορρίφθηκαν, καθώς οι προσφεύγοντες δεν απέδειξαν, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, το έννομο συμφέρον τους και ο δήμος δεν μπορεί επικαλούμενος απλά τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων να κατοχυρώνει το έννομο συμφέρον του για τις αντικειμενικές αξίες, καθώς αυτό το θέμα δεν είναι ζήτημα τοπικού ενδιαφέροντος, αλλά ζήτημα κρατικής φορολογίας.

Αναλυτικότερα, οι προσφεύγοντες ζητούσαν να ακυρωθεί η από 31.10.2017 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών για τον ανακαθορισμό των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ακινήτων στην περιοχή τού δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Υπενθυμίζεται, ότι τα ακίνητα της κάθε ζώνης του εν λόγω δήμου έχουν διαφορετική αντικειμενική αξία.

Ο δήμος και οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι οι προσβαλλόμενη απόφαση είναι αντισυνταγματική και παράνομη, ενώ είναι αντίθετη με τη νομολογία του ΣτΕ, και συγκεκριμένα με την υπ' αριθμ. 2334/2016 απόφασή του.

Σήμερα, το Β΄Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Ειρήνη Σάρπ και εισηγητή τον πάρεδρο Ιωάννη Δημητρακόπουλο, εξέδωσε 4 αποφάσεις (1250-1253/2018) με τις οποίες απερρίφθησαν όλες οι αιτήσεις ακύρωσης του δήμου, κ.λπ.

Αναφορικά με το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι δεν απέδειξε το έννομο συμφέρον του ως ιδιοκτήτη ακινήτου σε μια από τις επίμαχες ζώνες της περιφέρειας του, ενώ απέρριψε τον ισχυρισμό του ότι το έννομο συμφέρον του θεμελιώνεται από το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι «οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας».

Και αυτό, γιατί το θέμα του προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών «δεν αφορά τοπική υπόθεση, αλλά κρατική φορολογία της ακίνητης περιουσίας».

Ακόμη, όπως αναφέρουν οι δικαστικές αποφάσεις, ο εν λόγος δήμος, προσκόμισε στο δικαστήριο εκπρόθεσμα τα αναγκαία στοιχεία που μπορούσαν να αποδείξουν το έννομο συμφέρον του, αλλά και οι κάτοικοι εκπρόθεσμα κατέθεσαν τα αναγκαία στοιχεία που θα αποδείκνυαν την ιδιότητα κυρίου ακινήτου, έτσι ώστε να θεμελιωθεί το έννομο συμφέρον τους.


ered.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα