Εργασίες μικρής κλίμακας: Τι ισχύει για συναινέσεις συνιδιοκτητών και ενημέρωση οικοδομικών αδειών

Άρθρο του Πέτρου Παπαναούμ *


Όπως είχα αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, είχε αποσταλεί ερώτημα του ΤΕΕ/Τμήμα Κ. Μακεδονίας προς το ΥΠΕΝ σχετικά με τις εργασίες μικρής κλίμακας. Συγκεκριμένα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έθιγε το θέμα συναινέσεων σε εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης, τέθηκε το θέμα της απαίτησης ή μη ενημέρωσης της αρχικής οικοδομικής άδειας μετά την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. 

Η απάντηση ήρθε στις 23/11/2020 και το Υπουργείο, για το θέμα των συναινέσων, δηλώνει αναρμόδιο καθώς, όπως αναφέρει, πρόκειται για διατάξεις του αστικού δικαίου. Όσον αφορά το εάν πρέπει να γίνεται ενημέρωση της αρχικής οικοδομικής άδειας σε περιπτώσεις εργασιών μικρής κλίμακας (π.χ. για αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης), το ΥΠΕΝ θεωρεί ότι αυτό είναι υποχρέωση του ΤΕΕ (e-Άδειες) ή της Πολεοδομίας αν πρόκειται για οικοδομική άδεια που εκδόθηκε σε έντυπη μορφή. 

Εν κατακλείδι, τα συμπεράσματα είναι τα εξής:

1. Συναινέσεις για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους

Για οποιαδήποτε εργασία εκτελείται σε κοινόχρηστο χώρο (ακάλυπτους, όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη) συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, απαιτείται πάντα η συναίνεση των συνιδιοκτητών. 

Το ποσοστό της συναίνεσης δεν αναφέρεται ρητώς στο Νόμο περί έκδοσης αδειών και σύμφωνα με το αστικό δίκαιο, το ποσοστό που απαιτείται είναι η απλή πλειοψηφία των συνιδιοκτητών ή το ποσοστό που προβλέπει ο Κανονισμός της οικοδομής, εφόσον υπάρχει.


2. Εργασίες μικρής κλίμακας και ενημέρωση αρχικής οικοδομικής άδειας

Όταν εκτελούνται εργασίες για τις οποίες εκδίδεται άδεια μικρής κλίμακας, δεν υπάρχει απαίτηση για επιπλέον διαδικασία ενημέρωσης της αρχικής οικοδομικής άδειας. 

Γι αυτό είναι υπεύθυνη η κάθε Υ.ΔΟΜ. (Πολεοδομία) και με μέριμνά της θα πρέπει να συνδέει τις δυο άδειες (ΕΕΔΜΚ και αρχική οικοδομική άδεια) με σκοπό να αποφεύγεται η σύγχυση όταν κάποιος ανατρέξει μελλοντικά για έρευνα στον φάκελο της οικοδομής. 

Εάν η αρχική οικοδομική άδεια εκδόθηκε με το νέο ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας eΑδειες, τότε αυτή η σύνδεση γίνεται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα που διαχειρίζεται το ΤΕΕ.

* Γράφει ο Πέτρος Παπαναούμ, M.Sc. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός και Τεχνικός Σύμβουλος