Αδήλωτα τετραγωνικά στους Δήμους: Μεγάλα πρόστιμα για τις διορθώσεις μετά την 30η Σεπτεμβρίου

Η ρύθμιση αποκάλυψε 60 εκατομμύρια "κρυμμένα" τετραγωνικά μέτρα τα οποία δηλώθηκαν από 2,6 εκατομμύρια πολίτες.
 

Πρόστιμα-φωτιά φέρνει η επόμενη μέρα της ρύθμισης των αδήλωτων τετραγωνικών στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν δήλωσαν την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ή στους δήμους.

Η μη υποβολή δήλωσης για τα "κρυμμένα" τετραγωνικά ενεργοποιεί πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις για μία πενταετία. Στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, η μη δήλωση επιφάνειας για μία πενταετία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου το οποίο μπορεί να φθάσει και το 200% του αναλογούντος ΤΑΠ, ενώ όσον αφορά τα δημοτικά τέλη το πρόστιμο μπορεί να φθάσει στο 100% του αναλογούντος ποσού. Πιο βαριές θα είναι οι καμπάνες για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των επαγγελματικών ακινήτων, καθώς τα δημοτικά τέλη με τα οποία χρεώνονται οι επαγγελματικοί χώροι είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων τετραπλάσια ή και πενταπλάσια των δημοτικών τελών που ισχύουν για τις κατοικίες.

Η ρύθμιση αποκάλυψε 60 εκατομμύρια κρυμμένα τετραγωνικά μέτρα τα οποία δηλώθηκαν από 2,6 εκατομμύρια πολίτες. Οι ιδιοκτήτες που υπέβαλαν τις δηλώσεις γλίτωσαν από τέλη και πρόστιμα που συνολικά αγγίζουν το 1,5 δισ. ευρώ ενώ τα επιπλέον έσοδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ανέρχονται σε 150 εκατ. ευρώ ετησίως.

Νέες χρεώσεις

Μετά τον έλεγχο που θα γίνει από τους δήμους στα στοιχεία που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, αναμένεται να ενσωματωθούν στους λογαριασμούς ρεύματος τα ποσά δημοτικών φόρων και τελών, τα οποία αναλογούν στα επιπλέον δηλούμενα τ.μ. και αφορούν σε χρονικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά. 
 
Εξαιρούνται όσοι δήλωσαν ακίνητα των οποίων διεκόπη κατά το παρελθόν η ηλεκτροδότηση. Για τους ιδιοκτήτες αυτούς προβλέπεται:
  • Απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη τόσο πριν από την 1-1-2020 όσο και από την 1-1-2020 και μέχρι την ημερομηνία επανηλεκτροδότησης.
  • Υποχρέωση πληρωμής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) αναδρομικά και για όλο το διάστημα διακοπής της ηλεκτροδότησης.
Επιπλέον, όσοι δήλωσαν ακίνητα τα οποία δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί εξακολουθούν να απαλλάσσονται από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη, όχι όμως και από το ΤΑΠ, το οποίο οφείλουν να καταβάλουν για όλες τις χρονικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.
 
Πηγή: in.gr