Τι πρέπει να προσέχετε κατά την αναζήτηση ακινήτου - Πλήρης οδηγός

Η αναζήτηση ακινήτου, είτε για μίσθωση είτε πολύ περισσότερο για αγορά, είναι μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Είναι σαφές ότι υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα – τεχνικά, νομικά, διαδικαστικά – που πρέπει να ερευνηθούν για ένα ακίνητο πριν τελικά προχωρήσετε στην τελική συμφωνία.

Μέσα από την εμπειρία των μηχανικών της ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί® σας παρουσιάζουμε τα βασικότερα σημεία που πρέπει να προσέξετε όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα:

Παλαιότητα

Ο χρόνος αφήνει πάντα τα σημάδια του και τα κτίρια φυσικά δεν μπορούν να αποτελέσουν εξαίρεση. Τα σημάδια αυτά γίνονται εντονότερα όταν δεν υπάρχει επιμελής συντήρηση στη διάρκεια ζωής μιας κατασκευής. Τα σημαντικότερα προβλήματα που συναντώνται σε παλιές κατασκευές είναι:
  • Προβλήματα στεγάνωσης στις ταράτσες και τις στέγες
  • Σαθροί σοβάδες στις όψεις των κτιρίων
  • Διαρροές δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
  • Ανεπαρκείς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.ά.

Η εμφάνισή τους μπορεί να προκαλέσει μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις για την αποκατάστασή τους ακόμη και χρονοβόρες δικαστικές προστριβές μεταξύ των ιδιοκτητών.

Κατασκευαστικές κακοτεχνίες

Όπως η παλαιότητα, έτσι και οι κακοτεχνίες, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την τελική επιλογή ενός ακινήτου. Πολλές φορές οι κακοτεχνίες στα κτίρια είναι αφανείς. Η αυτοψία ενός έμπειρου μηχανικού είναι επιβεβλημένη για την ανίχνευση και τον εντοπισμό κατασκευαστικών ατελειών ή κακοτεχνιών. Ο ίδιος θα αξιολογήσει εάν αυτές είναι περισσότερο ή λιγότερο κρίσιμες για τον ενδιαφερόμενο.

Δείτε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας κάνοντας κλικ εδώ
Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!