Σχέδιο για να αναβαθμίζονται ενεργειακά 60.000 κτίρια το χρόνο

Στους βασικούς στόχους του Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κτιριακό τομέα με στόχο έως το 2030 το 15% των κατοικιών να έχει ανακαινιστεί ή να έχει αντικατασταθεί από νέα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας κατά 8 δις. ευρώ και στη δημιουργία και διατήρηση 22 χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Κεντρικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η υπό εκπόνηση μακροχρόνια στρατηγική για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος στην οποία αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, στην ομιλία της σε ημερίδα που οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Σύμφωνα με την κα Σδούκου βασικά στοιχεία της έχουν ήδη ενσωματωθεί στο ΕΣΕΚ, ενώ ολόκληρη η έκθεση θα κατατεθεί έως τις 10 Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Η συγκεκριμένη στρατηγική θα αποτυπώνει όλα τα μέτρα και τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανακαίνιση του κτιριακού μας αποθέματος -περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης- και επιδιώκεται να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στο οποίο θα βασίζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ώστε οι κανόνες της αγοράς να είναι διαφανείς. Επιπροσθέτως, η έκθεση στρατηγικής θα αποτελέσει και κριτήριο αιρεσιμότητας . Με άλλα λόγια, αποτελεί προϋπόθεση για να αποδεσμευτούν κονδύλια για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-2027) για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Ο συνολικός αριθμός κτιρίων που πρέπει να ανακαινιστούν υπολογίζεται σε περίπου 600.000. Επομένως κάθε χρόνο θα πρέπει να αναβαθμίζονται ενεργειακά ή θα αντικαθίστανται από νέα ενεργειακά αποδοτικότερα κατά μέσο όρο 60.000 κτίρια.

Υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2020 είναι υποχρεωτική η έκδοση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης η οποία να τεκμηριώνει ότι το κτήριο πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτηρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας για κάθε οικοδομική άδεια που εκδίδεται.

ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!