ΕΛΙΝΟΙΛ: Αύξηση κύκλου εργασιών 61%

Άκρως θετικό ήταν το 2018 για την ΕΛΙΝΟΙΛ καθώς ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2018 ανήλθε σε € 2.204,04 εκατ. έναντι € 1.368,2 εκατ. το 2017, καταγράφοντας αύξηση 61%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το 2018 ανήλθαν σε € 44,4 εκατ. έναντι € 45,6 εκατ. το 2017 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 13,3 εκατ. έναντι € 13,4 εκατ. το 2017. Αντίστοιχα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του ομίλου (EBT) ανήλθαν σε € 4,3 εκατ. έναντι € 6,3 εκατ. ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη € 2,8 εκατ. έναντι € 4,2 εκατ. Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2018 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 12,4 εκατ. έναντι 12,4 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε € 3,9 εκατ. έναντι € 5,3 εκατ. το 2017 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε € 2,6 εκατ. έναντι € 3,6 εκατ.

Τα πολύ θετικά αποτελέσματα του 2018 είναι το αποτέλεσμα της τήρησης με απόλυτη συνέπεια του επιχειρηματικού πλάνου που προέβλεπε δραστική μείωση λειτουργικών δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της οργανωτική δομής, επιλεκτική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά, έλεγχο και μείωση των παρεχόμενων πιστώσεων και επέκταση δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά. Η υλοποίηση του πλάνου αυτού είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς και την ισχυρή κερδοφορία. Η ΕΛΙΝΟΙΛ το 2018 ενίσχυσε το δίκτυο ελίν, διατήρησε την κορυφαία θέση που κατέχει στην εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και αξιοποίησε την πολύ καλή σεζόν στον θαλάσσιο τουρισμό χάρη στο εκτεταμένο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν και την κατάλληλα διαμορφωμένη οργανωτική δομή της. Παράλληλα, με την πρωτοποριακή σειρά καυσίμων Crystal κάλυψε ιδανικά τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της, ενισχύοντας την πιστότητα τους στο brand ελίν, προσέλκυσε ένα ευρύ φάσμα νέων πελατών και ενίσχυσε σημαντικά το προφίλ της αφού εκτός από άριστη ποιότητα καυσίμων, προσφέρει πλέον και τα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά.

Σε επίπεδο Ομίλου, το 2018 οι περισσότερες θυγατρικές παρουσιάζουν θετική πορεία. Η ελίν Τεχνική διατηρεί την εξαιρετική πορεία και την παρουσία της σε μεγάλα έργα με ένα εξαιρετικό οικονομικό αποτελέσματα. Η ελίν Ναυτική συνεχίζει να είναι κερδοφόρος χάρη στην άρτια οργάνωση και την εκμετάλλευση των επωφελών συνεργασιών στον χώρο των ναυλώσεων, ενώ η ελίν Σταθμοί παρουσίασε μικρές ζημίες. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Verd διένυσε μια δύσκολη περίοδο, με αποτέλεσμα την αρνητική συνεισφορά της στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Το 2019 η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το οικονομικό κλίμα που θα επικρατήσει στην χώρα μας. Μικρότερη, αλλά όχι ασήμαντη επίπτωση στην εξέλιξη της αγοράς αναμένεται να έχει η πορεία των πωλήσεων του πετρελαίου θέρμανσης. Όμως η ΕΛΙΝΟΙΛ εδώ και χρόνια έχει καταφέρει να μην εξαρτά την πορεία της από ένα προϊόν με τόσο μεγάλη διακύμανση στην κατανάλωση όπως το πετρέλαιο θέρμανσης. Το 2019 η ΕΛΙΝΟΙΛ θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ελίν προσθέτοντας νέα, ποιοτικά σημεία πώλησης, στην εδραίωση των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal (unleaded & diesel Crystal) επεκτείνοντας την τοποθέτησή τους σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό πρατηρίων ελίν αλλά και στη νέα δραστηριότητά της στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Συγχρόνως, θα ενισχύσει την δυναμική της παρουσία στις Διεθνείς αγορές, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών της.

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!