Αυξήθηκαν οι ξένες ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα

Αυξάνεται η παρουσία ξένων ναυτιλιακών εταιριών στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να ενισχύεται ακόμη περισσότερο η θέση του λιμανιού του Πειραιά ως μεγάλου ναυτιλιακού κέντρου αλλά και της ελληνικής ναυτιλιακής συστάδας στη διεθνή ναυτιλία.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης υπέγραψε επτά αποφάσεις άδειας εγκατάστασης στη χώρα μας γραφείου ή υποκαταστήματος αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών.

Με ακόμη τρεις αποφάσεις του, ο Φώτης Κουβέλης, τροποποίησε τις αποφάσεις άδειας εγκατάστασης στη χώρα μας -στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους- τριών υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, στο τέλος του 2018, ο συνολικός αριθμός των ενεργών εταιρειών του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 ήταν 1.401 εταιρείες έναντι 1.387 εταιρειών την 31-12-2017. Συγκρίνοντας τα στοιχεία του έτους 2018 σε σχέση με το έτος 2017 προκύπτει αύξηση του συνολικού αριθμού των εγκατεστημένων ναυτιλιακών εταιρειών του Ν. 27/75 σε ποσοστό 1%, ακολουθώντας τη συνολική αυξητική πορεία των τελευταίων ετών σε όρους εγκατεστημένων στην χώρα μας διαχειριστριών εταιρειών.

Από το σύνολο των 1.401 εταιριών, 795 δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα της διαχείρισης πλοίων και 606 δραστηριοποιήθηκαν στα λοιπά ναυτιλιακά αντικείμενα (μεσιτεία ναυλώσεων, αγοραπωλησιών, ναυπηγήσεων κλπ).

Όσον αφορά τον αριθμό των διαχειριζομένων πλοίων από τις εγκατεστημένες ναυτιλιακές εταιρείες του άρθρου 25 του Ν. 27/75, την 31-12-2018 ανέρχονταν σε 4.456 πλοία με χωρητικότητα 200,03 εκατ ο.χ. έναντι 4.353 πλοίων με χωρητικότητα 193,42 εκατ. ο.χ. την 31-12-2017. Συγκρίνοντας τα στοιχεία του έτους 2018 με τα αντίστοιχα του έτους 2017 διαπιστώνεται σημαντική αύξηση τόσο του αριθμού του διαχειριζομένου, από τις εγκατεστημένες εταιρείες, στόλου κατά 2,37% όσο και της χωρητικότητας αυτού κατά 3,42%. Το 2% των διαχειριστριών εταιρειών διαχειρίζεται περισσότερα από 50 πλοία, ενώ το 8% περισσότερα από 20 πλοία.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!