ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεπέρασαν τα 1,4 δις. ευρώ οι πωλήσεις το 2018

H σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των 1,4 δις. ευρώ, η ενίσχυση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου σε επίπεδα άνω των 2,2 δις. ευρώ με νέα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η περαιτέρω αύξηση της συμβολής των τομέων των παραχωρήσεων και της ενέργειας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη χρήση 2018.

Συγκεκριμένα, κατά το 2018, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 1,402 δις. ευρώ, έναντι 1,185 δις ευρώ το 2017, αυξημένες κατά 18,3%.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) 1 του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε σε 270,1 εκατ. ευρώ, έναντι 273,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, μειωμένη κατά 1,4%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 60,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 153,4 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων
μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 69,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της υποχώρησης της κερδοφορίας του τομέα κατασκευών.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,327 δις ευρώ έναντι 1,084 δις ευρώ στο τέλος του 2017. Συγκεκριμένα τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους ανέρχονταν σε 523 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1,85 δις ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 729 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ. Γεώργιος Περιστέρης δήλωσε:

«Το 2018 καταφέραμε παρά τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα να αυξήσουμε τις ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου μας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, να διατηρηθούμε σε κερδοφόρα τροχιά και το κυριότερο να αυξήσουμε το κατασκευαστικό μας ανεκτέλεστο. Με την ανάληψη νέων σημαντικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχουμε αυξήσει το ανεκτέλεστο μας σε επίπεδα άνω των 2,2 δις. ευρώ διασφαλίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου μας τα προσεχή έτη.

Ταυτόχρονα, όμως, οι σημαντικές μας επενδύσεις στους τομείς των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας με αιχμή τις ΑΠΕ έχουν πλέον αυξήσει σημαντικά τη συμβολή των εν λόγω κλάδων στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, παράγοντας μακροπρόθεσμες σταθερές ταμειακές ροές, που τον θωρακίζουν έναντι της κυκλικότητας που χαρακτηρίζει τον κλάδο των κατασκευών».

Αναλυτικότερα, στις επιμέρους δραστηριότητες:

Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου ξεπερνά τα 2,2 δις ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο.

Τα σημαντικότερα έργα που έχει αναλάβει ο Όμιλος αφορούν την κατασκευή του νέου διεθνούςαερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης, την έναρξη εργασιών στο νότιο κλάδο του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τη συμμετοχή στην ανακατασκευή του αεροδρομίου Tesla στο Βελιγράδι (Σερβία) και στην ανάπτυξη του Καζίνο Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς και σειρά άλλων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε πέρυσι στα 948,3 εκατ. ευρώ, έναντι 899,5 εκατ. ευρώ το 2017.

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης πλέον της ενσωμάτωσης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 19,9 εκατ. ευρώ, έναντι 8,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας στον τομέα των Παραχωρήσεων έρχεται ως αποτέλεσμα των νέων επενδύσεων του Ομίλου, καθώς ήδη από την 11 η Δεκεμβρίου του 2018 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ελέγχει το 100% των μετοχών στις Παραχωρήσεις Νέα Οδός και Κεντρική Οδός, ενώ επίσης διατηρεί συμμετοχή 17% στην Ολυμπία Οδό. Ο τομέα των Παραχωρήσεων ενισχύεται σημαντικά μετά την ανάληψη του έργου κατασκευής και διαχείρισης του νέου διεθνούς αερολιμένα Κρήτης.

Στον τομέα της ενέργειας από θερμικές και ανανεώσιμες πηγές, η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) 1 για τον Όμιλο αυξήθηκε στα 158,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 129,8 εκατ. ευρώ το 2017. Ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει στον τομέα της καθαρής ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσω της θυγατρικής του ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ του Ομίλου σε λειτουργία ή υπό κατασκευή να υπερβαίνει πλέον τα 1500 MW.

Παράλληλα, η εταιρεία ΗΡΩΝ, η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στην Ελλάδα, διατηρεί ηγετική θέση μεταξύ των ιδιωτών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Στον τομέα Λατομείων/Βιομηχανίας καταγράφεται ετεροχρονισμός της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Το 2018 οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 11,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 6,4 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 9,2 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε ζημία 1,3 εκατ. σε επίπεδο κερδών προ φόρων και τόκων (λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών - ΕΒΙΤ).

Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να υπάρξει ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου και από τον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, όπου μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει ήδη ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου.

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!