Ολοι χωρούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών...

Στην ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων και των οφειλών που έχουν τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα, δηλαδή οι εταίροι των επιχειρήσεων, φέρεται να έχει συμφωνήσει το υπουργείο Οικονομίας με τους θεσμούς.

Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης που συνεχίζεται και σήμερα είναι το κατά πόσον στα χρέη αυτά θα συμπεριληφθούν τόσο οι οφειλές προς το Δημόσιο όσο και τα χρέη προς τις τράπεζες ή αντίθετα εάν η δυνατότητα ένταξης θα αφορά μόνο τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, κάτι που ισχύει σήμερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του νόμου για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, αποσκοπεί στην ένταξη περισσότερων κατηγοριών οφειλετών, αξιολογώντας το γεγονός ότι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του νόμου δεν ανταποκρίνονται στις αρχικές προσδοκίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του νόμου είναι επίσης μία σειρά από βελτιώσεις που συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς και οι οποίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σημεία της συμφωνίας είναι:

• η ένταξη στον εξωδικαστική ρύθμιση και των χρεών που έχουν δημιουργηθεί εντός του 2017,

• η μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την προώθηση της διαδικασίας και

• η ύπαρξη επαρκούς αιτιολόγησης από την πλευρά της τράπεζας στην περίπτωση που δεν συναινέσει με τη λύση που προτείνεται από τον οφειλέτη.

Σήμερα ο νόμος προβλέπει την ένταξη στην εξωδικαστική διαδικασία των χρεών που έχουν οι επιχειρήσεις έως το τέλος του 2016 και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του νόμου και για τα χρέη της προηγούμενης οικονομικής χρήσης είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμού. Αντίστοιχης σημασίας είναι και η μείωση των δικαιολογητικών που απαιτείται να προσκομίσει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Πρόκειται για 21 από τα 27 δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης, τα οποία πλέον θα «ανεβαίνουν» στο σύστημα αυτόματα και φυσικά ψηφιοποιημένα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μεταξύ των αλλαγών που έχουν συμφωνηθεί να προωθηθούν άμεσα μέσω υπουργικής απόφασης είναι να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, εφόσον αυτές κρίνονται βιώσιμες, να προσκομίζουν κάποια από τα δικαιολογητικά, π.χ. το πιστοποιητικό μη πτώχευσης, στην πορεία της διαδικασίας και όχι στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης.

Οι βελτιώσεις αυτές θεωρείται ότι μπορούν να περιορίσουν τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που υπάρχουν στον μηχανισμό της εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών, ο οποίος περίπου δέκα μήνες μετά την ενεργοποίησή του, εμφανίζει φτωχά αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις περίπου 30.000 επιχειρήσεις που έχουν μπει έστω διερευνητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι 5.500 έχουν πάρει εισιτήριο επιλεξιμότητας, δηλαδή πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, αλλά μόλις οι 850 έχουν συμπληρώσει την αίτηση. Ελάχιστες και συγκεκριμένα μόλις 30 είναι αυτές που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία και έχουν πετύχει τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Σε μια προσπάθεια να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός, οι τράπεζες έχουν πάρει την πρωτοβουλία να αποστείλουν σε περίπου 1.000 επιχειρήσεις (έχουν επιλεγεί από έναν αρχικό κατάλογο 2.000 εταιρειών), που πληρούν τα κριτήρια, πρόταση να ενταχθούν στον νόμο και να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσω της εξωδικαστικής διαδικασίας. Πρόκειται για επιχειρήσεις με χρέη από 50.000 έως και 2 εκατ. ευρώ, που έχουν επιλεγεί ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό. Ζητούμενο είναι εάν μαζί με τα χρέη στις τράπεζες έχουν και χρέη προς το Δημόσιο –εφορία ή Ταμεία– κάτι που θα διαπιστωθεί με την ένταξή τους στην πλατφόρμα και αφού η ΑΑΔΕ ανεβάσει τα οικονομικά τους στοιχεία στην εφαρμογή.kathimerini.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα