Τι προτείνει ο ΣΕΒ για το αφορολόγητο

Μείωση του γενικού, χωρίς προϋποθέσεις αφορολόγητου ορίου εισοδήματος αλλά και υιοθέτηση ταυτόχρονα ενός «γενναιόδωρου» αφορολόγητου για κάθε προστατευόμενο τέκνο και για άτομα μεγάλης ηλικίας προτείνει ο ΣΕΒ σε ειδική έκθεση για τη φορολογία και τις συνέπειες της υπεροφορολόγησης.«Η συγκεκριμένη παρέμβαση, όπως επισημαίνει, δεν αποσκοπεί τόσο στην επίτευξη βραχυχρόνιων δημοσιονομικών στόχων, αλλά στη μακροχρόνια αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας και κατά συνέπεια των μακροχρόνιων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και, αντίστοιχα, της πορείας των δημοσίων εσόδων στο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής του δημοσίου χρέους» αναφέρει στην έκθεση και οι προτάσεις του ΣΕΒ αποσκοπούν σε «μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία δεν θα καταστήσει την Ελλάδα χώρα χαμηλής φορολογίας αλλά θα εξαλείψει φορολογικές υπερβολές και στρεβλώσεις», όπως αναφέρεται και περιλαμβάνουν τα εξής:
1) τη συνδυαστική και σταδιακή μείωση κατά 30% των φόρων στα επιχειρηματικά κέρδη και τα διανεμόμενα μερίσματα, περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς μείωση κατά 10% του επιχειρηματικού φορολογικού συντελεστή αυξάνει 1,3% το ΑΕΠ,
2) τον εξορθολογισμό του μίγματος των έμμεσων και ειδικών φόρων, τελών, εισφορών, και επιβαρύνσεων σε -κρίσιμες για τον παραγωγικό μετασχηματισμό- δραστηριότητες, όπου αυτές ξεπερνούν τον μέσο όρο των αντίστοιχων επιβαρύνσεων σε άλλες χώρες της Ε.Ε.,
3) την εφαρμογή επενδυτικών φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες δουλειές και έσοδα στο δημόσιο,
4) την επιθετική προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τιμολόγησης σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας στα πλαίσια της προσπάθειας αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
5) Λαμβάνοντας υπόψη τα δύσκολα δημοσιονομικά της χωράς, και εφόσον θεσμοθετηθούν τα παραπάνω, προτείνεται από τον ΣΕΒ να μένει -σε κάθε περίπτωση- προς φορολόγηση τουλάχιστον 30% από τα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων ετησίως.

Σχολιάζοντας τη σύγκριση με άλλες χώρες που εφαρμόζουν υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, ο Σύνδεσμος τονίζει η Ελλάδα πλέον είναι «φοροπρωταθλητής» σε όλες τις διαστάσεις του φορολογικού συστήματος, ενώ παραμένει μια, από θεσμικής πλευράς, αναπτυσσόμενη χώρα - κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ.

«Σίγουρα υπάρχουν χώρες μέλη της Ε.Ε. που παραμένουν ανταγωνιστικές, όπως π.χ. οι χώρες της βόρειας Ευρώπης που επιβάλλουν αντίστοιχα υψηλούς φόρους με την Ελλάδα του σήμερα. Όμως, αυτές οι χώρες προσφέρουν, ως αποτέλεσμα της θεσμικής τους ωριμότητας, ένα σταθερό πλαίσιο οικονομικής δραστηριοποίησης καθώς και υψηλή ποιότητα δημοσίων υπηρεσιών που είναι σε αντιστοιχία με αυτές τις αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις», καταλήγει ο ΣΕΒ.
ered.gr

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα