Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2018

Το διεθνές forum επιχειρηματικών συναντήσεων “MariMatch 2018” διοργανώνει στις 6-7 Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης "Ποσειδώνια 2018” το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), συντονιστής του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και με την υποστήριξη της ομάδας “Maritime Industries & Services” του δικτύου Enterprise Europe Network. Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους φορείς του τομέα της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, του Μηχανικού Εξοπλισμού και της Θαλάσσιας Τεχνολογίας.

Για περισσότερα από 40 χρόνια η Διεθνής Έκθεση Ποσειδώνια είναι η μεγαλύτερη έκθεση στον τομέα των ναυτιλιακών. Το 2016 συμμετείχαν στην έκθεση περισσότεροι από 1.843 εκθέτες, οι οποίο προσέλκυσαν περισσότερους από 19.420 αγοραστές από 93 χώρες. H δεύτερη εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2016 συγκέντρωσε 120 συμμετέχοντες από 16 χώρες και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 350 συναντήσεις.

Η εκδήλωση αποτελεί μοναδική ευκαιρία για επιχειρήσεις από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για επαφές με δυνητικούς συνεργάτες στο εξωτερικό, νέους πελάτες/προμηθευτές και νέες τεχνολογίες, καθώς και για επιχειρήσεις από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για την ελληνική αγορά και τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε επιχειρήσεις, clusters και ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναυτιλιακών και αναζητούν συνεργασίες σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και ερευνητικό επίπεδο.

Οι θεματικοί τομείς της εκδήλωσης είναι οι εξής:
  • Ναυπηγική
  • Τεχνολογίες και εξοπλισμός ναυπηγείων
  • Περιβαλλοντικά βιώσιμη ναυπηγία
  • Ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα επικοινωνίας & πλοήγησης
  • Μηχανικά και βοηθητικά συστήματα
  • Εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών (transport logistics) / Λιμάνια
  • Ναυτιλιακές υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες / Τεχνολογίες για ασφάλεια στη θάλασσα
  • Θαλάσσια έρευνα, ανάπτυξη & καινοτομία
  • Θαλάσσια βιο-οικονομία 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής online και να υποβάλουν ένα προφίλ μέχρι την 1η Ιουνίου 2018. Οι αιτήσεις για τις συναντήσεις πραγματοποιούνται από την 1η Μαΐου έως την 1η Ιουνίου. Tα προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διοργάνωση συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν την εκδήλωση.

Η εκδήλωση MariMatch - Posidonia 2018 θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2018 στο Metropolitan Expo Εκθεσιακό Κέντρο δίπλα στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» (http://posidonia-events.com/pages/access-to-metropolitan-expo/)

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Περίπτερο 2.561 / HALL 2 (κάτοψη http://posidonia-events.com/pages/site-plan/)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Δρ Χριστίνα Πασκουάλ, τηλ.: 210 7273920, email: cpascual@ekt.gr ).

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης στον κόσμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες, με 3.000 εμπειρογνώμονες σε 600 οργανισμούς και καλύπτοντας περισσότερες από 60 χώρες. Ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου, το Enterprise Europe Network-Hellas, αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων. Ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές και δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Το ελληνικό δίκτυο μεσολαβεί σε περίπου 100 διακρατικές συνεργασίες ανά έτος.

Πηγή: www.ekt.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα