Η εφαρμογή των Drones στο επάγγελμα του Μηχανικού

Την είσοδο της νέας τεχνολογίας και ειδικά της εφαρμογής των Drones στο επάγγελμα του μηχανικού ανέλυσαν πρόσφατα κατά την διάρκεια δωρεάν σεμιναρίου με θέμα: «Οι χρήσεις και εφαρμογές των drones στο επάγγελμα του μηχανικού: Νέες επαγγελματικές προοπτικές», τα στελέχη της εταιρείας GeoSense σε πλήθος από μηχανικούς - μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε για δυο ημέρες υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Στο σεμινάριο ο κ. Βασίλης Πολύχρονος, Τεχνικός Δ/ντης της GeoSense, αδειοδοτημένος από την Υ.Π.Α. εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕΑ και εκπαιδευτής της επίσημα αδειοδοτημένης ακαδημίας επαγγελματιών χειριστών ΣμηΕΑ, GeoSense UAS Academy, παρουσίασε διεξοδικά την χρήση και λειτουργία των drones σε εφαρμογές όπως η επιθεώρηση παγίων, αποτυπώσεις, κτηματογραφήσεις, ογκομετρήσεις, 3D μοντελοποίηση, περιβαλλοντικές μελέτες, παρακολούθηση εξέλιξης έργων κλπ, ενώ ανέλυσε το ισχύον κανονιστικό/νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση και λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και το ειδικό καθεστώς αδειοδότησης των χειριστών ΣμηΕΑ.

Καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν έντονα το ενδιαφέρον τους για πλήθος σχετικών θεμάτων,ενώ μεταφέρθηκαν εύστοχα από την θεωρία στην πρακτική εφαρμογή των drones, αποκτώντας όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση που σχετίζεται με το γνωστικό τους αντικείμενο και συνδέοντας την νέα τεχνολογία των drones με τις νέες επαγγελματικές προοπτικές που τα ίδια τα drones ανοίγουν στο χώρο των μηχανικών!

Aμέσως μετά ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ διοργανωτών – παρευρισκόμενων ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν σχετική Βεβαίωση Συμμετοχής από το ίδιο το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το οποίο έδωσε το "βήμα" στην GeoSense που ανέλυσε τις νέες τεχνολογίες των drones, ενώ δεσμεύθηκε για την διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων σε ολόκληρη την Ελλάδα!ered.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα