Τα social media σημαντικό κανάλι εσόδων για τον κλάδο της διαφήμισης

Σε ένα ισχυρότατο κανάλι εσόδων για τον κλάδο της διαφήμισης συνεχίζουν να εξελίσσονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι δαπάνες για ψηφιακή διαφήμιση το 2017 αναμένεται να φθάσουν τα $223,74 δις παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 38,3% του συνόλου των πληρωμένων μέσων προβολής, ενώ θα παρουσιάσουν διψήφιο ρυθμό αύξησης έως το 2020. Η αύξηση αυτή οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στη ραγδαία ανάπτυξη των διαφημίσεων στα social media. Για παράδειγμα, οι δυναμικές διαφημίσεις προϊόντων στο Facebook (DPA) αποτελούν μία ταχέως αναπτυσσόμενη πηγή εσόδων για όλους τους κλάδους της βιομηχανίας.

Παρά το γεγονός, πάντως, ότι ο διαφημιστικός χώρος των social media αναδεικνύεται ως ένα νέο, συναρπαστικό κανάλι εσόδων, τα κλικ στα banners των ιστοσελίδων παραμένουν ο κορυφαίος τρόπος μετατροπής. Ωστόσο, όπως προκύπτει από ανάλυση που πραγματοποίησε η εταιρεία retargeting RTB House σε πάνω από 40 αγορές, με το συνδυασμό των παραπάνω σε μία προσέγγιση διπλού καναλιού, οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο διαφοροποιημένο μείγμα για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, οι διαφημιστικές εκστρατείες, που έτρεχαν παράλληλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα παραδοσιακά μέσα, έδειξαν ότι έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις μεμονωμένες ενέργειες.

Όπως σημειώνει η RTB House, οι κριτικές, τα σχόλια και η προβολή συγκεκριμένων brands στα social media μπορούν να επηρεάσουν τις αγοραστικές συμπεριφορές σε σημείο που, πλέον, οι αγορές μέσω των social media να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας αγοράς. Η διαφημιστική εταιρεία Zenith Optimedia εκτιμά ότι η παγκόσμια διαφημιστική δαπάνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελεί το 20% της συνολικής διαφήμισης στο διαδίκτυο το 2019, φθάνοντας τα $50 δις.

Αντίκτυπος

Η RTB House ανέλυσε εκατοντάδες από τις διαφημιστικές καμπάνιες, που διενεργεί για λογαριασμό πελατών της σε περισσότερες από 40 αγορές, για να συγκρίνει τις εκστρατείες που χρησιμοποιούν social και classic μοντέλα (π.χ. DPA, Instagram κλπ. + Classic) έναντι των εκστρατειών που χρησιμοποιούν μόνο ένα από αυτά τα δύο μοντέλα. Από την ανάλυση προκύπτει ότι η αναλογία των κλικ προς τον αριθμό των εμφανίσεων (εν συντομία CTR, ο αριθμός των χρηστών που έκαναν κλικ σε μία διαφήμιση προς τον συνολικό αριθμό των εμφανίσεων - impressions) ήταν πολύ μεγαλύτερος στο retargeting στα social media. Η ανάλυση έδειξε ότι τα δημιουργικά στα social media είχαν κατά 90% υψηλότερα CTRs απ’ ό,τι τα banners που προβάλλονται στις ιστοσελίδες, με μέσο όρο 1,52% CTR για τα socials έναντι 0,80% % για τα websites. Ωστόσο, το conversion rate (CR) για τις κλασικές δραστηριότητες ήταν κατά 42% υψηλότερο από ότι το social media retargeting, με μέσο όρο 6,06% CR για το κλασικό retargeting έναντι 4,26% για τα socials.

Η έρευνα

Η έρευνα περιλάμβανε διαφημίσεις με banner που προβλήθηκαν από την RTB House το Μάρτιο του 2017. Όλα τα δημιουργικά αξιοποίησαν Real-Time Bidding, μια τεχνολογία που επιτρέπει την αγορά και την πώληση μεμονωμένων προβολών σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα προέρχονται από ένα μηχανισμό για το εξατομικευμένο retargeting που χρησιμοποιεί η RTB House.


sepe.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα