Επιδότηση μελών ΕΒΕΘ για συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού

Σε δυο άξονες θα κινηθεί η νέα ανανεωμένη πολιτική της εξωστρέφειας που πρόκειται να εφαρμόσει για φέτος το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών του. 

Ειδικότερα, το ΕΒΕΘ συνεχίζει την επιδότηση συμμετοχής μελών του σε Διεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού, ανακοινώνοντας δυο προγράμματα – επιλογές για τα μέλη του, καθώς κάθε επιχείρηση δικαιούται να λάβει μία φορά την επιδότηση. Τα δύο προγράμματα που θα ισχύσουν φέτος έχουν ως ακολούθως: 

Α. Επιδότηση μελών του ΕΒΕΘ για συμμετοχή σε οποιαδήποτε διεθνή έκθεση του εξωτερικού. 
Η συγκεκριμένη δράση έχει προϋπολογισμό 40.000 ευρώ και μέσω αυτής θα επιδοτηθούν έως 40 μέλη σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

• επιδότηση δικαιούται κάθε μέλος του ΕΒΕΘ, που ενδιαφέρεται να μετάσχει σε οποιαδήποτε Διεθνή Έκθεση του εξωτερικού, ανεξαρτήτως χώρας ή αντικειμένου, που θα διεξαχθεί εντός του έτους 2013. 

• κάθε ενδιαφερόμενο μέλος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει στο ΕΒΕΘ, πριν τη διεξαγωγή της Έκθεσης επιλογής του, την αίτηση για επιδότηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο τελικό ποσό των 1.000 ευρώ. Στην αίτηση συμπεριλαμβάνεται ερωτηματολόγιο για τη διοργάνωση της ανωτέρω Έκθεσης και θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί. 

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα αξιολογούνται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου. 

Β. Επιδότηση μελών του ΕΒΕΘ στις διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, στις οποίες την ελληνική συμμετοχή διοργανώνει η ΔΕΘ- Helexpo. 
Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται σε 20.000 ευρώ και μέσω αυτής θα επιδοτηθούν έως 20 μέλη. Ειδικότερα: 

• Το ΕΒΕΘ, προγραμμάτισε την επιδότηση έως 20 μελών του, με το τελικό ποσό των 1.000 ευρώ/ επιχείρηση, για τη συμμετοχή τους ως εκθέτες στις κάτωθι Διεθνείς Εκθέσεις, την ελληνική συμμετοχή των οποίων διοργανώνει η ΔΕΘ- HELEXPO ΑΕ. 

1. EXPOKOS 2013, 15-18 Μαΐου 2013, Πρίστινα, Κόσοβο (ολοκληρώθηκε). 

2. INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR 2013, (Διεθνής έκθεση Τεχνολογίας, Μηχανημάτων, Βιομηχανικού Εξοπλισμού & Δομικών Υλικών), 30 Σεπτεμβρίου-5 Οκτωβρίου 2013, Φιλιππούπολη, Βουλγαρία 

3. TEHNOMA 2013, (Διεθνής έκθεση Μεταλλουργίας, Ηλεκτροτεχνίας, Μη-Μεταλλικών Προϊόντων & Δομικών Υλικών), 15 - 19 Οκτωβρίου 2013, Σκόπια, Π.Γ.Δ.Μ. 

4. INTERNATIONAL TRADE FAIR, (Διεθνής Εμπορική Γενική έκθεση), 23-27 Νοεμβρίου 2013, Τίρανα, Αλβανία 

• Κάθε μέλος οφείλει να συμπληρώσει και υποβάλει στο ΕΒΕΘ, εμπρόθεσμα, την αίτηση συμμετοχής, που αφορά σε μία από τις ανωτέρω Εκθέσεις. 

• Η επιδότηση θα δοθεί σε 5 μέλη του ΕΒΕΘ ανά Έκθεση, η επιλογή των οποίων θα γίνει με αυστηρή σειρά προτεραιότητας, από τη Διοικητική Επιτροπή του ΕΒΕΘ. 

• Η συμμετοχή του κάθε εκθέτη θα γίνει σε ξεχωριστό σταντ, εμβαδού 12 τ.μ. κατ΄ ελάχιστον, με το βασικό εξοπλισμό, η δε χωροθέτησή του θα προκύπτει μετά από κλήρωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα εξωστρέφειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων του ΕΒΕΘ (τηλ. 2310-370132).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ