Πάνω από 500 Έγγραφες Ελληνικών Επιχειρήσεων Στο “ProGREECE”

Περισσότερες από 500 ελληνικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων πολλές από τον κλάδο των υπηρεσιών μηχανικού και των δομικών υλικών, έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής στη διαδικτυακή πλατφόρμα ProGreece – το διαδραστικό κοινωνικό δίκτυο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με το επιμελητήριο, η πλατφόρμα www.pro-greece.com, που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τον Ιούνιο, συνδέει την προσφορά των ελληνικών επιχειρήσεων με τη ζήτηση της γερμανικής αγοράς, υποστηρίζοντας και τις δύο χώρες στην αναζήτηση νέων επιχειρηματικών συνεργειών. Με βάση το συγκεκριμένο σκεπτικό, οι εγγραφείσες επιχειρήσεις αναζητούν, μέσω αυτής, ευκαιρίες ενίσχυσης της εξαγωγικής τους δράσης, προώθησης καινοτόμων ιδεών, στήριξης επενδυτικών δράσεων ή σύναψης νέων εμπορικών συμφωνιών με γερμανικές επιχειρήσεις για projects στον τομέα της παραγωγής, αλλά και στις υπηρεσίες. Στόχος της πλατφόρμας είναι η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων, η στήριξη της απασχόλησης με τη διατήρηση ή και την αύξηση των θέσεων εργασίας, η δημιουργία σταθερών συνεργασιών η/και επενδύσεων μεταξύ ελληνικών και γερμανικών εταιριών, όπως και η τόνωση της εμπιστοσύνης της γερμανικής αγοράς στην ελληνική.

Η πλατφόρμα ProGreece προσφέρει τη δυνατότητα για: δημιουργία εταιρικών παρουσιάσεων, προβολή των παραγωγικών δυνατοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων (supply side), συγκέντρωση στοιχείων για τη ζήτηση από γερμανικές επιχειρήσεις (demand side), αντιστοίχηση προσφοράς – ζήτησης και ενημέρωση ενδιαφερόμενων εταιριών, επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και δημιουργία «κοινωνικού επαγγελματικού δικτύου» (social business network). Δεκάδες εγγραφές στους κλάδους engineering και δομικών υλικών Ως προς τους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι επιχειρήσεις, αυτοί είναι οι εξής: μεταποίηση (84 από τις περίπου 500), τρόφιμα-ποτά (67), υπηρεσίες μηχανικού (63), συμβουλευτική επιχειρήσεων (60), γενικές εισαγωγές-εξαγωγές (59), δομικά υλικά (46), κλωστοϋφαντουργία- ένδυση-επιπλοποιία (39), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (38) και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (35). Πώς λειτουργεί το ProGreece Οι Ελληνικές εταιρίες:

1.Εγγράφονται δωρεάν στο www.pro-greece.com.

2. Δημιουργούν το δικό τους κατατοπιστικό προφίλ.

3. Αναζητούν περισσότερο στοχευμένα κατάλληλους επιχειρηματικούς εταίρους μέσα από μια ποικιλία πληροφοριών με παραπομπές σε συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών και μια συλλογή φωτογραφιών.

4. Παρουσιάζουν τις υπάρχουσες δυνατότητες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, όπως και το ενδιαφέρον τους για εξαγωγές.

5. Ενημερώνονται για τη ζήτηση των γερμανικών εταιρειών, αντισταθμίζοντας τις όποιες δυσκολίες στην αύξηση της παραγωγής.

6. Μέσω της κοινωνικής δικτύωσης οδηγούνται,τελικά, σε νέες συνεργασίες ή εμπορικές συμφωνίες.

Σημειώνεται ότι η δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας ProGreece είναι μια πρωτοβουλία του Γενικού Προξενείου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που υποστηρίζεται από το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Σύλλογο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, το Σύλλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, το Σύλλογο Ελλήνων Μεταναστών και Ομογενών από τη Γερμανία, την Ένωση Νέων Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης και την Mediascape ltd.
Πηγή: Τεχνογράφημα