Εκδήλωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ : ”Νέες διαδικασίες στον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών “

Τα τελευταία χρόνια, πλήθος νέων νομοθετημάτων (ταυτότητα κτηρίου, κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, νέος οικοδομικός κανονισμός, νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, αυθαίρετη δόμηση) έχουν διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα μηχανικού.

O ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία Civiltech Α.Ε., ξεκινάει μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων που έχουν ως σκοπό να αναδείξουν τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων διαδικασιών και να προτείνουν πρακτικούς τρόπους οργάνωσης της δουλειάς του αρχιτέκτονα μηχανικού.

Η 1η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαΐου, από 17:00 μ.μ. έως 19:30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Βρυσακίου 15 και Κλάδου, Μοναστηράκι, με θέμα:
”Νέες διαδικασίες στον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών “.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν οι νέες απαιτήσεις κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών, έπειτα από τον εμπλουτισμό του καθημερινού λεξιλογίου του μηχανικού με έννοιες όπως της νομιμοποίησης, της ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, των εργασιών αποπεράτωσης αυθαιρέτων κατασκευών, της συμφωνηθείσας αμοιβής, των έγγραφων συμφωνιών κ.ά. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην ορθή σύνταξη του διαγράμματος δόμησης, σε σχέση με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση Έγκρισης/Άδειας Δόμησης.

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε αρχιτέκτονες μηχανικούς, μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν στέρεες βάσεις σχετικά με τις νέες διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Στους συμμετέχοντες θα προσφέρονται εφαρμογές λογισμικού με τρίμηνη άδεια χρήσης και ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη, ώστε να κάνουν πρακτική εξάσκηση όσων μαθαίνουν.

Την εκδήλωση θα προλογήσει εκ μέρους του συλλόγου ο Γεν.Γραμματεας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ κ. Μιχάλης Τζάρας.
Θεματολογία
  • Παρουσίαση της μορφής και του περιεχομένου του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος δόμησης σύμφωνα τις νέες προδιαγραφές Υ.Π.Ε.Κ.Α. και το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.4067/12).
  • Ολοκληρωμένο παράδειγμα σύνταξης διαγράμματος δόμησης με την εφαρμογή Building Διάγραμμα Δόμησης.
  • Αναλυτική παρουσίαση των ειδικών υπολογισμών για νέους / νόμιμα υφιστάμενους /τακτοποιημένους / αυθαίρετους χώρους. Διαχείριση των εγκρίσεων που δικαιολογούν τη νομιμότητα ή τη δυνατότητα διατήρησης υφισταμένων κτισμάτων.
  • Σύνδεση με την εφαρμογή Building Άδεια Δόμησης. Αυτόματη μεταφορά των χώρων του κτηρίου, ταξινομημένων ανά κατηγορία (νέοι/ νόμιμα υφιστάμενοι/ τακτοποιημένοι). Υπολογισμός εισφορών και κρατήσεων επί αμοιβών μηχανικών, σε περίπτωση συμφωνηθείσας αμοιβής.
  • Συμπλήρωση των εντύπων έγκρισης και άδειας δόμησης. Πραγματοποιούμενα και επιτρεπόμενα μεγέθη. Πώς πρέπει να αποτυπώνονται νέοι και υφιστάμενοι / τακτοποιημένοι χώροι στο έντυπο έγκρισης/δόμησης.
  • Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο της έγγραφης συμφωνίας της παρ. 1α του άρθρου 7 του Ν.3919/2011 για την ανάθεση υπηρεσιών μηχανικού. Ολοκληρωμένη διαχείριση κάθε είδους έγγραφης συμφωνίας μηχανικού – εργοδότη και παραγωγή εντύπων ιδιωτικών συμφωνητικών για υπηρεσίες.
Ταυτότητα εκδήλωσης

Θέμα: Νέες διαδικασίες στον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών
Ημερομηνία: Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013
Τόπος: Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Βρυσακίου 15 και Κλάδου
Μοναστηράκι, Αθήνα
Ώρα: 17:00 μ.μ. – 19:30 μ.μ.

Εγγραφή: Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, σας παρακαλούμε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.civiltech.gr/sadas/seminars ή επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τηλ. 210 3215146.

sadas-pea.gr