Απογευματινή Εκδήλωση του ΙΕΝΕ για τη Βιωσιμότητα των Επενδύσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα Υπό την Αιγίδα του ΕΒΕΑ

Με ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα της τρέχουσας ενεργειακής, αλλά και οικονομικής ατζέντας της χώρας θα ασχοληθεί η απογευματινή εκδήλωση που διοργανώνει στις 4 Απριλίου στην Αθήνα το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, με τίτλο «Η Βιωσιμότητα των Επενδύσεων ΑΠΕ: Κρίσιμες Επιλογές», υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). 

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7), θα βρεθούν τα επείγοντα προβλήματα που παρατηρούνται τελευταία στην λειτουργία της αγοράς και στις προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την στρατηγική της ΕΕ για διεύρυνση της χρήσης των ΑΠΕ, της ενεργειακής αποδοτικότητας και των εφαρμογών ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα. 

Βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Μιχάλης Ε. Φιλίππου, Επιχειρησιακός Δ/ντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ο Καθηγητής Παντελής Κάπρος, Ε3Μ-Lab, ΕΜΠ και Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΕΝΕ και ο κ. Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, Γ.Γ. ΙΕΝΕ και Πρόεδρος Επιτροπής ΑΠΕ του Ινστιτούτου. Επιπλέον, στην επίκαιρη αυτή απογευματινή εκδήλωση του ΙΕΝΕ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι βασικών φορέων και παραγόντων της αγοράς ( ΕΛΕΤΑΕΝ, ΣΕΦ, ΣΠΕΦ, ΕΛΕΑΒΙΟΜ, ΕΣΜΥΕ), ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια διεξοδική συζήτηση και μια εμπεριστατωμένη ανταλλαγή απόψεων με στόχο την αναζήτηση λύσεων και την διατύπωση προτάσεων. Επίσης, χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ.Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο Δρ. Γιάννης Δεσύπρης, Πρόεδρος του ΙΕΝΕ. 

Η εκδήλωση του ΙΕΝΕ με θέμα «Η Βιωσιμότητα των Επενδύσεων ΑΠΕ: Κρίσιμες Επιλογές» έρχεται σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, με συνέπεια να παρατηρείται αδυναμία πληρωμής των παραγωγών και αύξηση των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές. Έτσι, η αδυναμία του συστήματος να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις και προσδοκίες βάζει σε κίνδυνο τις επενδύσεις στις ΑΠΕ, ενώ μία πανσπερμία νόμων και αποφάσεων ενισχύει τη γραφειοκρατία και προσθέτει νέα εμπόδια και επιβαρύνσεις στην ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα. Το αδιέξοδο αναμένεται να επιταθεί, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τους στόχους για το 2020, αναμένεται να θεσπίσει ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έκθεση«Energy Roadmap 2050» υιοθετεί τον φιλόδοξο στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ενέργεια πάνω από 80% έως το 2050. 

Στόχος της νέας απογευματινής εκδήλωσης του ΙΕΝΕ είναι να υπογραμμιστεί η ανάγκη λήψης επειγόντων μέτρων ώστε να εξασφαλισθεί η βιώσιμη πορεία των ΑΠΕ και η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων, αλλά και η προστασία του ηλεκτρικού τομέα και των καταναλωτών από υπερβολικές επιβαρύνσεις. Σε εναρμόνιση με τις διαφαινόμενες νέες τάσεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, η εκδήλωση αυτή του Ινστιτούτου έχει ως βασικός άξονα την απόλυτη ανάγκη να δημιουργηθεί μια σταθερή αγορά με διαφάνεια και προοπτικές στην ανάπτυξη των ΑΠΕ ώστε να προκύψουν τα αναμενόμενα οφέλη για την προσέλκυση των επενδυτών στη θέση της αβεβαιότητας που επικρατεί σήμερα.

Το ΙΕΝΕ με την εκδήλωση αυτή ευελπιστεί να δώσει ένα όραμα για το ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ ώστε η ανάπτυξή τους να αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη προς την κοινωνία και την οικονομία σε μακροπρόθεσμη βάση για ένα καλύτερο μέλλον της χώρας. 

Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης με τους ομιλητές κατά ενότητα και πληροφορίες για συμμετοχή έχουν αναρτηθεί σε ειδικό banner στο site του ΙΕΝΕ (www.iene.gr)