Έχει «βαλτώσει» το Κτηματολόγιο

Σε 37.090.000 ανέρχεται το σύνολο των εκτιμώμενων δικαιωμάτων στη χώρα, σύμφωνα με την Κτηματολόγιο ΑΕ. Ωστόσο, η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό μόλις 17,7%, δηλαδή για 6.580.000 δικαιώματα.

Σε διαδικασία κτηματογράφησης μετά την ανάρτηση βρίσκονται 1.300.000 δικαιώματα, δηλαδή, ποσοστό 3,5%.

Σε διαδικασία κτηματογράφησης προ ανάρτησης βρίσκονται 5.850.000 δικαιώματα, δηλαδή, ποσοστό 15,8%.

Για την ανάδειξη αναδόχου, προχωρά διαδικασία που αφορά σε 6.720.000 δικαιώματα, δηλαδή ποσοστό 18,1%.

Εκτός προγράμματος κτηματογράφησης βρίσκονται 16.230.000 δικαιώματα, δηλαδή, ποσοστό 43,8%.

Σε διαδικασία μετάπτωσης (κτηματογράφηση Δωδεκανήσου) βρίσκονται 390.000 δικαιώματα, ποσοστό 1,1%, ενώ εμπλοκές στη διαδικασία κτηματογράφησης υπάρχουν για 30.000 δικαιώματα, δηλαδή για ποσοστό 0,1%.

Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Ευάγγελου Μπασιάκου προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί ποια είναι η πορεία σύνταξης του Κτηματολογίου.

Όπως αναφέρεται στο απαντητικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή, η Κτηματολόγιο ΑΕ, από τον Απρίλιο του 2012, έχει εκπονήσει Επιχειρησιακό Σχέδιο ολοκλήρωσης σύνταξης του Κτηματολογίου, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό σχεδιασμό της κτηματογράφησης του υπολοίπου της χώρας, ανάλυση των επιχειρησιακών επιλογών, προϋποθέσεις επίτευξης στόχων αλλά και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Αναφέρεται επίσης, ότι, με βάση τον σχεδιασμό της Κτηματολόγιο ΑΕ, η σύνταξη του Κτηματολογίου προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020.

newsbeast.gr