Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για τους εργαζόμενους στο ΤΤ

Ανοίγει ο δρόμος για την κατάθεση προγράμματος εθελουσίας εξόδου που θα απευθύνεται στους εργαζομένους του νέου Tαχυδρομικού Tαμιευτηρίου, μετά την κατάθεση ρύθμισης που δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου υπηρεσίας έως 7 χρόνια και θεσμοθετεί τη δυνατότητα αυτασφάλισης και για Ταμείο του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει την κάλυψη από το νέο Τ.T. των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη έως και για επτά χρόνια για όσους υπαλλήλους αποδεχθούν το πρόγραμμα εθελουσίας, ενώ επίσης εισάγει το θεσμό της αυτασφάλισης για το Ταμείο του Δημοσίου.

Όπως αναφέρεται «η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, όσων από τους ανωτέρω υπαλλήλους ενταχθούν σε πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξης τους από τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και του εφάπαξ βοηθήματος από τον φορέα πρόνοιας και το μέρισμα από το ΜΤΠΥ, προσαυξάνονται με όσα έτη υπολείπονται για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών. Η προαναφερόμενη προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβεί τα 7 έτη».

Όπως προσθέτει, «οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, για την αναγνώριση ως συνταξίμου του ανωτέρω πλασματικού χρόνου, στους φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας καθώς και στο ΜΤΠΥ βαρύνουν το «Νέο Ταχυδρομικό Tαμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε» και καταβάλλονται στον κάθε φορέα εφάπαξ εντός τριμήνου από την ημερομηνία εθελούσιας αποχώρησης, παρεχομένης έκπτωσης 15% επί του καταβαλλομένου ποσού».

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα αυτασφάλισης έως 5 έτη. Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενοι του Τ.T. με καθεστώς Δημοσίου που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 25ετία θα μπορούν αποδεχόμενοι το πρόγραμμα εθελουσίας και κάνοντας χρήση των παραπάνω διατάξεων να εξασφαλίσουν σύνταξη.

Η ρύθμιση που κατατέθηκε ήταν αναγκαία προκειμένου να προχωρήσει το πρόγραμμα εθελουσίας το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης, Τρόικας, διοίκησης της τράπεζας και Συλλόγου Εργαζομένων.
voria.gr