Τα όπλα για να "αποφύγετε" τα τεκμήρια

Δάνεια από συγγενείς, τραπεζικά δάνεια, πώληση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και γονική παροχή ή δωρεά χρηματικών ποσών μπορεί να αποδειχθούν σωτήρια για τους φορολογουμένους που θέλουν να αποφύγουν την παγίδα των τεκμηρίων. Σημειώστε ότι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 10% αν γίνονται σε συγγενείς πρώτου βαθμού και 20% για τους υπόλοιπους. Για να αποφύγετε τις παγίδες των τεκμηρίων χρησιμοποιήστε τα «όπλα» που προσφέρει η φορολογική νομοθεσία, όπως:

Αποταμιεύσεις παλαιοτέρων ετών. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων. ? Δάνεια, γονικές παροχές. Ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα (αποζημίωση, εφάπαξ κλπ.). Κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Εξαιρούνται τα κέρδη από καζίνο. Η Εφορία δεν αναγνωρίζει τα κέρδη από καζίνο. Δωρεές από συγγενικά πρόσωπα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους βέβαια στις «προσθαφαιρέσεις» των τεκμηρίων και την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Κάθε χρόνο, εκτός των τεκμηρίων εφαρμόζεται και ένα ποσό ως ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που ορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των 5.000 ευρώ προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

imerisia.gr