Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Οκτώ λόγοι να παρακολουθήσεις το Διεθνές Μεταπτυχιακό MOGMAT για το φυσικό αέριο και πετρέλαιοΟκτώ λόγοι για την εγγραφή και παρακολούθηση του Διεθνούς Διιδρυματικού − Διατμηματικού Κοινού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» (Petroleum oil and gas management and transportation − M.Sc. MOGMAT):

1.Είναι διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με την συνδιοργάνωση δύο Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του Αζερμπαϊτζάν

2. Είναι η 5η επιτυχημένη χρονιά λειτουργίας του, με ήδη 75 απόφοιτους.

3. Δικαιούσαι 50% έκπτωση στα δίδακτρα , χάρη στην σχετική επιχορήγηση του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ( TAP AG).

4.Παρέχονται επαγγελματικά δικαιώματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο, μέσω κατοχυρωμένων δικαιωμάτων στον ΕΟΠΠΕΠ

5. Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διδακτορικές σπουδές στη διοικητική και οικονομική επιστήμη ή σε συνδυαστικές επιστήμες τους. Αναγνωρίζεται και στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του ΑΣΕΠ.

6. Παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

7. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως υψηλά αμειβόμενα διευθυντικά και τεχνικά στελέχη σε ελληνικές και ξένες πολυεθνικές επιχειρήσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε εταιρείες μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε εταιρείες εξαγωγών / εισαγωγών και σε εταιρείες εμπορίας πετρελαίου, πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου στην ελληνική και διεθνή αγορά.

8. Διδάσκουν καταξιωμένοι έλληνες και Aζέροι καθηγητές των δύο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, προσκεκλημένοι διδάσκοντες μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης διδάσκουν καταξιωμένοι επιστήμονες μεγάλων πετρελαϊκών πολυεθνικών , όπως η BP, ελληνικών εταιρειών όπως η ΕΛΠΕ, και η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) αλλά και στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Κοζάνη, 13 Μαΐου 2020

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ως επισπεύδον Τμήμα, το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics – UNEC) στο Μπακού,

ανακοινώνουν την προκήρυξη του

εγκεκριμένου Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΔΚ ΠΜΣ) MOGMAT

(με ΦΕΚ Επανίδρυσης 1449 τ. Β’/16 Απριλίου 2020)

με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (Petroleum oil and gas management and transportation, M.Sc. MOGMAT). Το ΠΜΣ, που θα πραγματοποιηθεί για 5η χρονιά, υποστηρίζεται από τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline – TAP AG), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (ΠΜΣ – MOGMAT) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

Η χρονική διάρκεια του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – ΜOGMAT είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΔΔΚ ΠΜΣ – ΜOGMAT ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε σαράντα (40) φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες θα εγγραφούν σε ένα Τμήμα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Το Διεθνές Διιδρυματικό-Διατμηματικό Κοινό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» και με αγγλικό τίτλο «Petroleum oil and gas management and transportation». Οι κοινοί τίτλοι Σπουδών του εν λόγω ΔΔΔΚ ΠΜΣ απονέμονται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

Στο ΔΔΔΚ ΠΜΣ «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου, M.Sc. MOGMAT» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών/Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης, των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών/Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των Υλικών), των Σχολών/Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτερων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών, και όλων των άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 4.000 ευρώ συνολικά για τα δύο έτη του προγράμματος. Το 50% των διδάκτρων θα επιδοτηθεί από τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου TAP, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Η τραπεζική κατάθεση της πρώτης δόσης των διδάκτρων, ποσού 1.000 ευρώ, από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαπαιτούμενη για την εγγραφή τους στο Α’ εξάμηνο σπουδών. Ομοίως και η κατάθεση της δεύτερης δόσης των διδάκτρων, ποσού 1.000 ευρώ, από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαπαιτούμενη για την εγγραφή τους στο Β’ εξάμηνο. Οι επόμενες δόσεις του υπολοίπου των διδάκτρων, ύψους 2.000 ευρώ, για το Γ’ και Δ’ εξάμηνο θα καταβληθούν από τον TAP ως δωρεά προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, απαλλάσσοντάς τους πλήρως από το αντίστοιχο κόστος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησής τους και λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το ΔΔΔΚ ΠΜΣ – ΜOGMAT.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις και εξετάσεις του προγράμματος σπουδών θα διεξάγονται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Οι παραδόσεις όλων των μαθημάτων θα γίνονται την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και σε εργαζόμενους/ες.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτά έως τις 14-09-2020 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (ΠΜΣ-MOGMAT), στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, Τ.Κ. 52100 – Περιοχή Φούρκα Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, Τ.Κ.52100 – Περιοχή Φούρκα Καστοριάς.Για περισσότερες πληροφορίες:

Επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://uowm.gr και του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT https://mogmat.uowm.gr.

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT, υπεύθυνη γραμματείας κυρία Δαρβίδου Κωνσταντίνα, στα τηλέφωνα: 24670-87181 κατά τις ώρες 9.00 έως 12.00 Fax: 24670-87063, email darvidou@kastoria.teiwm.grmogmat@uowm.gr