Υποχρεωτικά μελέτη και έργα προσβασιμότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων


Με ρυθμίσεις του πολεοδομικού και χωροταξικού νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ γίνεται υποχρεωτική η μελέτη και η υλοποίηση έργων προσβασιμότητα σε νέα αλλά και υφιστάμενα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.

«Γίνεται υποχρεωτική στις οικοδομικές άδειες η σύνταξη μελέτης προσβασιμότητας με ευθύνη του μηχανικού». τονίζει ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης.

Ο ίδιος σημειώνει ότι «αυτό σημαίνει ότι τόσο το υφιστάμενα κτίρια, όσο και τα νέα κτίρια, τα οποία είχαν από το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό υποχρέωση προσαρμογής μέχρι το 2020 πρέπει να καταθέτουν μελέτη προσβασιμότητας και να προσαρμόζουν τα κτίρια από το ισόγειο μέχρι και το τελευταίο όροφο, σε μία κάθετη προσβασιμότητα».

Προαπαιτούμενο για μεταβιβάσεις

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ecopress, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΝ συνδέει την εκπόνηση μελέτης και την υλοποίηση των έργων προσβασιμότητας στα υφιστάμενα ιδιωτικά κτίρια με τη δυνατότητα αδειοδοτησης χρήσεων και δικαιοπραξιών για εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, όπως αντίστοιχα ισχύει για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Άλλωστε η γενική πρόβλεψη είναι ότι ακίνητα, τα οποία δεν θα εξασφαλίζουν όρους προσβασιμότητας για ΑμEΑ θα θεωρούνται αυθαίρετα.

Συγκεκριμένα ο κ Μπακογιάννης απαντά ότι: «Η μελέτη προσβασιμότητας μετά τη ψήφιση του νέου πολεοδομικού και χωροταξικού νομοσχεδίου είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίρια, είναι άμεσης εφαρμογής. Το πόσο άμεσης εφαρμογής εξαρτάται από τον κάθε ένα ιδιοκτήτη, από το τι θέλει να κάνει. Θα προκύψει με την πρώτη δυνητική πράξη που θα θελήσει να δημιουργήσει αν θέλει να μισθώσει, να μεταβιβάσει το ακίνητο του, από εκεί θα προκύψει».
 

Κίνητρα

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου παρουσίασης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ για τον εκσυγχρονισμό της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι:

«Δίνουμε κίνητρα για ενίσχυση της προσβασιμότητας των κτιρίων για τους συνανθρώπους μας με αναπηρίες. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπουμε τη δυνατότητα εγκατάστασης κατασκευών, όπως ειδικές ράμπες εκτός της ρυμοτομικής γραμμής, αλλά και την προσθήκη ανελκυστήρων σε κτίρια, όπου δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στην αρχική οικοδομική άδεια. Ακόμη, κατασκευές που εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες (πλατύσκαλα, ανελκυστήρες) δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης. Αυτές οι ρυθμίσεις εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια του ΥΠΕΝ να καλύψει η χώρα μας το χαμένο έδαφος σε αυτόν τον τομέα και να εξασφαλίσει ότι κανένας συμπολίτης μας δεν θα νιώθει αποκλεισμένος στην καθημερινότητά του».

Κάθετη προσβασιμότητα

Ο Ευθύμιος Μπακογιάννη εξειδικεύοντας τα νέα μέτρα είπε ότι «ενισχύεται η προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα με την καθιέρωση ειδικών διατάξεων για την «κάθετη» μετακίνηση δηλαδή την πρόσβαση αρχικά στο ισόγειο και εν συνεχεία στους ορόφους των κτηρίων».

-«Αυτή η κάθετη προσβασιμότητα μπορεί να επιτυγχάνεται με προσθήκες ανελκυστήρων ή αναβατοριών, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών. Επίσης θα απαιτείται μία άδεια εργασιών μικρής κλίμακας» πρόσθεσε ο ίδιος.

Εξαιρέσεις

Σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι τεχνικά ανέφικτο ή επισφαλές, ιδίως σε παλαιές πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας και αλλού, να υλοποιηθούν αυτές οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΝ είπε ότι «εάν είναι δύσκολο να υλοποιηθούν αυτές οι παρεμβάσεις, θα εξετάζονται από ειδικές επιτροπές που προβλέπεται από το νέο νομοσχέδιο να δημιουργηθούν και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια θα αποφασίζεται κατά πόσο το κτίριο πρέπει να εξαιρεθεί και να πάρει παρέκκλιση από την προσαρμογή στην προσβασιμότητα».

Παράλληλα θεσμοθετούνται οι υποχρεώσεις των ΟΤΑ προκειμένου να είναι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι προσβάσιμοι σε ΑμΕΑ όπως και τα δημόσια κτίρια.

Τεχνική οδηγία

Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε στη νέα απόφαση που εξέδωσε το ΥΠΕΝ σημειώνοντας ότι «μέσα από τη νέα υπουργική απόφαση έχουν δοθεί οι κατευθύνσεις, για χαμηλού κόστους παρεμβάσεις και προσαρμογής των κτιρίων στα ζητήματα της προσβασιμότητας».

«Μελέτη Προσβασιμότητας»

Για την υλοποίηση των απαιτούμενων προσαρμογών, συντάσσεται «Μελέτη Προσβασιμότητας», η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
  1. Αρχιτεκτονικά Σχέδια υφιστάμενης κατάστασης κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου σε κλίμακα 1:00 και 1:50 (κατόψεις, τομές, όψεις)
  2. Αρχιτεκτονικά Σχέδια κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου με τις προσαρμογές σε κλίμακα 1:100 και 1:50 (κατόψεις, τομές, όψεις)

III. Στατική Μελέτη που αφορά στις προσαρμογές εφόσον απαιτείται. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται, σχετική Βεβαίωση από Πολιτικό Μηχανικό ότι δεν θίγεται ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου

  1. Η/Μ Μελέτη που αφορά στις προσαρμογές εφόσον απαιτείται.
  2. Τα σχέδια του περιβάλλοντος χώρου μπορούν να είναι και σε μικρότερη κλίμακα (1:200) εφόσον πρόκειται για μεγάλες εκτάσεις ή οικόπεδα
  3. Αρχιτεκτονικές Λεπτομέρειες για τις προσαρμογές σε κλίμακα 1:20 και 1:50