ΕΛΕΤΑΕΝ: Γιατί οι ανεμογεννήτριες δεν αυξάνουν τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας του πλανήτη

Ο μύθος για τις αρνητικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στο μικροκλίμα και το παγκόσμιο κλίμα και η απάντηση της ΕΛΕΤΑΕΝ.
 

 


Η στροφή σε εναλλακτικές και πιο φυσικές μορφές παραγωγής ενέργειας αποτελεί ένα παγκόσμιο στοίχημα, στην προσπάθεια να αποτραπεί η συνεχόμενη αύξηση της θερμοκρασίας και να αναστραφεί η κλιματική αλλαγή και οι αρνητικές της συνέπειες στον πλανήτη.

Οι ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), και ειδικότερα η αιολική, αποτελούν ένα όπλο στα χέρια της ανθρωπότητας ώστε μακροπρόθεσμα να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος.

Ωστόσο υπάρχουν αντίθετες φωνές που υποστηρίζουν ότι τα αιολικά πάρκα και οι ανεμογεννήτριες επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
 

Μύθος 17: «Οι ανεμογεννήτριες επηρεάζουν το μικροκλίμα και το παγκόσμιο κλίμα»

Στη συζήτηση για το αν τα αιολικά πάρκα αυξάνουν στην πραγματικότητα τη συνολική θερμοκρασία της ατμόσφαιρας του πλανήτη, τοποθετήθηκε η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), μέσω μελέτης που δημοσίευσε.

Στο αν και κατά πόσο οι ανεμογεννήτριες επηρεάζουν το μικροκλίμα και το παγκόσμιο κλίμα, η ΕΛΕΤΑΕΝ απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα τα αιολικά πάρκα και οι ανεμογεννήτριες δεν αυξάνουν τη συνολική θερμοκρασία της ατμόσφαιρας του πλανήτη.

«Η μελέτη της αλληλεπίδρασης των ανεμογεννητριών με την ατμόσφαιρα αποκτά νόημα κυρίως στο χαμηλότερο στρώμα της ατμόσφαιρας, το λεγόμενο Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα (ΑΟΣ). Το πάχος του ΑΟΣ κυμαίνεται από λίγες εκατοντάδες μέτρα τη νύχτα (εύρος 200-500 μ.) έως λίγα χιλιόμετρα την ημέρα (εύρος 0,2-5 χλμ.)» αναφέρει το έντυπο της ένωσης.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επικαλείται μάλιστα επιστημονικές μελέτες που έχουν ασχοληθεί με τις επιπτώσεις των ανεμογεννητριών στο μικροκλίμα, σύμφωνα με τις οποίες μια ανεμογεννήτρια επιδρά στην κατώτερη ατμόσφαιρα ως εξής:
  1. Απορροφά την κινητική ενέργεια του ατμοσφαιρικού αέρα και την μετατρέπει σε ηλεκτρική.
  2. Αυξάνει την κατακόρυφη ανάμειξη των αερίων μαζών (αύξηση τυρβώδους ροής).

Η αυξημένη κατακόρυφη ανάμειξη προκαλεί θέρμανση του επιφανειακού αέρα (warming effect) τις νυχτερινές ώρες και ψύξη (cooling effect) κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ερώτημα όμως είναι εάν τελικά αυτή η επίδραση είναι υπολογίσιμη.

«Από σχετικές μελέτες προκύπτει ότι η επίδραση αυτή έχει ανιχνεύσιμο, αν και ελάχιστο, θερμοκρασιακό αποτύπωμα μόνο στην περίπτωση πολύ μεγάλων αιολικών πάρκων (πάνω από 500 ή ακόμη και 2.000 ανεμογεννήτριες) και σε περιοχές με ήπιο ανάγλυφο.

Μάλιστα, η θερμική επίδραση των μεγάλων αιολικών πάρκων κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να λειτουργεί και θετικά για το μικροκλίμα της περιοχής και συγκεκριμένα για τις καλλιέργειες, αφού μειώνονται οι πιθανότητες πρόκλησης παγετού.

Γι’ αυτό άλλωστε είναι σύνηθες να τοποθετούνται ανεμομείκτες κοντά σε δεντροκαλλιέργειες και αμπελοκαλλιέργειες σε περιοχές με υψηλή συχνότητα εμφάνισης παγετού» υποστηρίζει η ΕΛΕΤΑΕΝ. 
 
 

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, το μέγεθος της επίδρασης των ανεμογεννητριών στο μικροκλίμα μιας περιοχής είναι ιδιαίτερα μικρό και μη ανιχνεύσιμο, καθώς:
  • Εγκαθίσταται μικρός αριθμός ανεμογεννητριών ανά αιολικό πάρκο.
  • Οι περιοχές εγκατάστασης έχουν ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο (κυρίως ορεινές εξάρσεις με υψηλή τύρβη υποβάθρου).
Η ένωση όμως αναφέρει ότι παρ’ όλα αυτά, συχνά διαστρεβλώνονται ή διογκώνονται τα αποτελέσματα των ανωτέρω μελετών και λανθασμένα ανάγονται στις τοπικές συνθήκες της Ελλάδας που είναι εντελώς διαφορετικές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται φόβος στις τοπικές κοινωνίες.

«Μεταξύ άλλων υποστηρίζεται πολλές φορές ότι οι ανεμογεννήτριες επηρεάζουν το μικροκλίμα μιας περιοχής σε βαθμό που να δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις στη μελισσοκομία και τις καλλιέργειες, να ελαττώνεται η ποσότητα των χιονοπτώσεων (με αρνητικό αντίκτυπο στον χειμερινό τουρισμό των χιονοδρομικών κέντρων), ισχυρισμοί που φυσικά δεν ευσταθούν» λέει η ΕΛΕΤΑΕΝ. 
 
 

Πόσο επηρεάζεται το παγκόσμιο κλίμα;

Τι γίνεται όμως αν η αιολική ενέργεια χρησιμοποιούνταν σε τέτοια κλίμακα ώστε να καλύπτει συνολικά τις ανάγκες για παραγωγή ενέργειας παγκοσμίως;

«Έχουν ήδη διεξαχθεί μελέτες με σκοπό να εκτιμηθούν οι δυνητικές επιπτώσεις που θα είχε στο κλίμα του πλανήτη μια μεγάλης κλίμακας διείσδυση της αιολικής ενεργείας, ικανή να καλύψει θεωρητικά το σύνολο των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών» αναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

«Η επίπτωση αυτή εξαρτάται πρωτίστως από τις μεταβολές που θα προκαλούνταν στο ενεργειακό ισοζύγιο της ατμόσφαιρας. Ακόμα και στη θεωρητική περίπτωση που οι παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες καλύπτονταν μόνο από ανεμογεννήτριες, αυτές θα απορροφούσαν κατά τη λειτουργία τους ένα ελάχιστο μέρος της ενέργειας της ατμόσφαιρας (περίπου 0,007%). Η θεωρητική αυτή μεταβολή είναι τάξεις μεγέθους μικρότερη από τη μεταβολή που προκαλούν οι αυξημένες εκπομπές CO2, οι οποίες προκαλούν αύξηση της ενέργειας στην ατμόσφαιρα.

Επομένως, οι ανεμογεννήτριες δεν αυξάνουν τη συνολική θερμοκρασία της ατμόσφαιρας του πλανήτη, όπως διατυπώνεται σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις. Οι ανεμογεννήτριες απορροφούν την ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι το αντίθετο».
 
H πρωτοβουλία ask4wind υλοποιήθηκε από την ΕΛΕΤΑΕΝ με σκοπό να καταρρίψει μύθους που διαδίδονται σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των ανεμογεννητριών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 
 
H πρωτοβουλία ask4wind περιλαμβάνει:
  • Ένα αναλυτικό φυλλάδιο που μπορεί να βρεθεί  ΕΔΩ
Το φυλλάδιο απευθύνεται σε μελετητές, υπηρεσιακούς παράγοντες, επιστήμονες αλλά και το ευρύ κοινό που επιθυμεί να ενημερωθεί και να μελετήσει την Αιολική Ενέργεια. 

  • Ένα συνοπτικό φυλλάδιο που μπορεί να βρεθεί ΕΔΩ
Αποτελεί την εκτενή περίληψη του αναλυτικού φυλλαδίου.

Σε αυτόν θα αναρτηθούν οι 22 Αλήθειες μαζί με τη βιβλιογραφία και τις πηγές. Στόχος είναι να ανανεώνεται και να εμπλουτίζεται τακτικά.

99 Πηγές (μελέτες, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις) έχουν επιλεγεί ανάμεσα στην πλούσια βιβλιογραφία και παρατίθενται για την τεκμηρίωση των απαντήσεων. Πολλές από αυτές περιέχουν περισσότερες πηγές και τεκμηριώσεις.

Το υλικό οργανώνεται σε 4 κεφάλαια:
  • Τεχνολογία και Κόστος
  • Κοινωνία και Ανάπτυξη
  • Κλιματική Αλλαγή
  • Επιπτώσεις στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον