ΕΣΠΑ: Χρειαζόμαστε νέα προσέγγιση

Το ΕΣΠΑ είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία, βοηθάει τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, και στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη. Συμβάλει στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αμβλύνει τις επιπτώσεις της κρίσης, αυξάνει την παραγωγικότητα, και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Από τη δεκαετία του 1980, τα διαρθρωτικά προγράμματα της ΕΕ έχουν συνεισφέρει στην Ελλάδα €160 δισ. ή ένα ολόκληρο ΑΕΠ.

Όμως το αναπτυξιακό αποτύπωμα των πόρων τους έχει παραμείνει διαχρονικά περιορισμένο. Η έμφαση στις δαπάνες ως κριτήριο, η γραφειοκρατία, και η έλλειψη ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού έχουν συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. Το κριτήριο, όμως, της παραγωγικής μεγέθυνσης και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, που έχει αξιοποιηθεί εκτενώς σε άλλες χώρες, μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για καλύτερα αποτελέσματα.

Κεντρικές επιδιώξεις για τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, πρέπει να είναι ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός, η κυκλική οικονομία, η κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων και η βιομηχανική ανάπτυξη στην περιφέρεια. Η Ελλάδα πρέπει σύντομα να ολοκληρώσει τη διαβούλευση και τον σχεδιασμό για τη νέα περίοδο 2021-2027, με τρόπο που να αντανακλά τις προτεραιότητες και να αξιοποιεί νέες λογικές και εργαλεία συγχρηματοδότησης για μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα των δημοσίων πόρων και καλύτερα αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Γι’ αυτό ο ΣΕΒ ξεκινά μία πρωτοβουλία για την ενίσχυση του διαλόγου και τη διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων για την άμεση βελτίωση των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου ΕΣΠΑ και τον αρτιότερο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η πρώτη μας δράση σ’ αυτό το πλαίσιο γίνεται σε συνεργασία με τη διαΝΕΟσις και αφορά την παρουσίαση ερευνών και αναλύσεων σχετικά με τη βελτίωση των διαδικασιών, των στόχων και την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

Εξετάζουμε σε βάθος τη διεθνή εμπειρία, εντοπίζουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα των επιχειρήσεων, εκπονούμε σχέδια μείωσης της γραφειοκρατίας, και διαβουλευόμαστε με επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο με εκδηλώσεις και δημόσιες παρεμβάσεις. Επίσης, προτείνουμε μια νέα αρχιτεκτονική για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, με νέους στόχους, νέα εργαλεία, και πιστεύουμε, νέα αποτελέσματα.

Διαβάστε εδώ το σχετικό άρθρο του κ. Αλέξανδρου Χατζόπουλου, Γενικού Διευθυντή ΣΕΒ, στο Πρώτο Θέμα, 16/2/2020 με τίτλο "Καλύτερο ΕΣΠΑ είναι ένα διαφορετικό ΕΣΠΑ".


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!