Πρωτοποριακό πλάνο της Eurobank για τη διαχείριση των ακινήτων της

Πρωτοποριακές μεθόδους για την αξιοποίηση του συνόλου του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της και εμβληματικές επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν ολόκληρες περιοχές, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ανάπτυξη, προβλέπει η στρατηγική επενδύσεων της Eurobank.

To Real Estate έχει αναδειχθεί σε σημαντικό asset για την Τράπεζα, μετά τη συγχώνευση της Eurobank με την Grivalia Properties, τον περασμένο Μάιο, κίνηση που αποτέλεσε το πρώτο βήμα του σχεδίου για τη δραστική μείωση των NPEs και τον μετασχηματισμό της Τράπεζας. 

Μετά τη συγχώνευση με την Grivalia και με βάση τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου 2019, το συνολικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Eurobank ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ, η πλειοψηφία των οποίων (1,7 δισ. ευρώ ή 80%) βρίσκονται στην Ελλάδα και αφορούν κυρίως επενδυτικά ή ιδιοχρησιμοποιούμενα από την Τράπεζα ακίνητα (καταστήματα, αποθηκευτικοί χώροι, κτίρια γραφείων).

Τα υπόλοιπα ακίνητα βρίσκονται σε Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο και Κύπρο. Ειδικότερα, στο χαρτοφυλάκιο των 2,1 δισ. ευρώ, τα επενδυτικά ακίνητα είναι ύψους 837,7 εκατ. ευρώ, τα REOs (ιδιόκτητα) 510,3 εκατ. ευρώ, τα ακίνητα εξωτερικού 325,5 εκατ. ευρώ, τα ιδιοχρησιμοποιούμενα 344,2 εκατ. ευρώ, ενώ ακίνητα αξίας 48,2 εκατ. ευρώ προέρχονται από την Grivalia Hospitality στην οποία η Eurobank έχει συμμετοχή 25%.

Η στρατηγική της Eurobank στο Real Estate αφορά τόσο τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου περίπου 6.000 ακινήτων, με αξία αυτή τη στιγμή άνω των 2,1 δισ. ευρώ, όσο και περαιτέρω επενδύσεις, άνω των 500 εκατ. ευρώ που θα υλοποιήσει η Τράπεζα μέχρι το 2022 και μέσω αυτών θα καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους "παίκτες" στην αγορά των ακινήτων.


Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, Σταύρο Ιωάννου, στη διαχείριση των ακινήτων της, η Τράπεζα κινείται βάσει τεσσάρων αξόνων:

- Αξιοποίηση ευκαιριών που δημιουργούν έσοδα, με ανάληψη προϋπολογισμένου κινδύνου

- Ανάπτυξη συνεργειών και δημιουργία ωφελειών για τους μετόχους της Τράπεζας

- Αύξηση της κεφαλαιακής αξίας της Τράπεζας, με ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος

- Επίτευξη των στόχων που έχει αναλάβει η Τράπεζα έναντι του SSM για μείωση της έκθεσής της σε ακίνητα και ειδικότερα, για μείωση των ακινήτων που αποκτά μέσω νομικών ενεργειών (καταγγελίες δανειακών συμβάσεων, πλειστηριασμοί κ.λπ.).

Διαχείριση 6.000 ακινήτων και νέες επενδύσεις

Στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της, η Eurobank προχώρησε σε οργανωτική αναδιάρθρωση, μεταφέροντας έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της από τη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας του Ομίλου με σημαντική τεχνογνωσία στα REOs (repossessed assets) στην ομάδα της Grivalia ManCo. 

Ενδεικτικά, δύο βασικοί πυλώνες της πολυεπίπεδης στρατηγικής ανάπτυξης και αξιοποίησης των ακινήτων της Eurobank είναι:

1) Η ενεργή διαχείριση των ακινήτων που έχουν ή μπορούν να αποκτήσουν επενδυτικό προφίλ, ώστε η Τράπεζα να αυξήσει τα έσοδα από μισθώσεις κατά την περίοδο διακράτησης αυτών των ακινήτων. Σε αυτή τη δεξαμενή βρίσκεται και ένας μεγάλος αριθμός οικιστικών ακινήτων τα οποία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Τράπεζα αποφασίζει να τα αντιμετωπίσει ως δυνητικά επενδυτικά ακίνητα, επενδύοντας σε αυτά προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητά τους, προσδοκώντας σε σημαντικά έσοδα μελλοντικά.

Στον προθάλαμο υλοποίησης βρίσκονται επίσης νέες επενδύσεις του Ομίλου σε ακίνητη περιουσία, άνω των 500 εκατ. ευρώ μέχρι το 2022.

2) Η αποτελεσματική ρευστοποίηση χαρτοφυλακίων και μεμονωμένων ακινήτων με εντατικούς ρυθμούς, εκμεταλλευόμενη το υφιστάμενο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ήδη το 2019 υλοποιήθηκαν τρεις σημαντικές συναλλαγές (Opus, Resi, Star) για τη μεταβίβαση περίπου 1.000 ακινήτων, ενώ τα έσοδα από τη ρευστοποίηση χαρτοφυλακίων ξεπέρασαν τα 140 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων της Leasing. Επίσης έχει δρομολογηθεί μία ακόμα συναλλαγή που αφορά μεταβίβαση 250 – 300 ακινήτων και θα ολοκληρωθεί εντός του 2020.

Η Eurobank αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και με βάση τις αρχές αυτές επενδύει στη νέα γενιά ακινήτων, των περιβαλλοντικά βιώσιμων υποδομών.

Σημειώνεται ότι τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας καταλαμβάνουν έκταση άνω των 3 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, ενώ ως χρήστης, η Τράπεζα καταλαμβάνει επιπλέον περίπου 270.000 τ.μ. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό της, περίπου το 9% (260.988 τ.μ.) είναι πιστοποιημένα πράσινα κτίρια κατά τα πρότυπα των διεθνών οργανισμών LEED και BREEAM, ενώ υπό πιστοποίηση βρίσκονται κτίρια που αντιπροσωπεύουν επιπλέον 6% (160.273 τ.μ.). 
Το Piraeus Port Plaza και άλλες επενδύσεις αιχμής

Τη στρατηγική της Eurobank για την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της "φωτογραφίζουν", ενδεικτικά, επενδύσεις που υλοποιεί στην παρούσα φάση η Τράπεζα. Κορυφαία μεταξύ αυτών, το Piraeus Port Plaza στην περιοχή του Αγ. Διονυσίου στον Πειραιά, έργο το οποίο θα δημιουργήσει μία νέα τοπική μικρο – οικονομία στην περιοχή.


Πηγή: capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!