Νέοι "παίκτες" με κρίσιμο ρόλο στην αγορά των NPLs

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα για τη μείωση των "κόκκινων" δανείων των τραπεζών και τον πλέον κρίσιμο για την επιτυχία του ελληνικού APS "Ηρακλής" αναλαμβάνουν οι εταιρείες διαχείρισης.

Οι νέοι "παίκτες" στην ελληνική αγορά NPLs θα αλλάξουν πλήρως το τοπίο, αναλαμβάνοντας το κυρίως ρίσκο για τη μείωση των "κόκκινων" δανείων, όχι μόνο από τους ισολογισμούς των τραπεζών, αλλά και από την πραγματική οικονομία. Στο πλαίσιο της ανάληψης ρίσκου, ένα ιδιότυπο μπρα-ντε-φερ μεταξύ εταιρειών διαχείρισης και τραπεζών εξελίσσεται υπογείως μετά την ψήφιση του νόμου του "Ηρακλή" και εν όψει της πλήρους εφαρμογής του, που αναμένεται μέχρι τον Ιούλιο του 2020. Στο διάστημα που θα μεσολαβήσει αναμένονται και μεγάλες ζυμώσεις στον χώρο των εταιρειών διαχείρισης με μεγάλη συγκέντρωση στις 21 υφιστάμενες σήμερα εταιρείες. Όπως εκτιμάται, η συγκέντρωση αυτή θα φέρει το "παιχνίδι" της διαχείρισης των NPLs στο γήπεδο τριών "mega-servicers".

Ο κρίσιμος ρόλος

Η επιδίωξη των νέων "παικτών" στην αγορά των "κόκκινων" δανείων, αλλά και ο ρόλος με τον οποίο έχουν επιφορτιστεί, θα είναι η μεγιστοποίηση των ανακτήσεων οφειλών από δάνεια που δεν εξυπηρετούνται. Οι εταιρείες διαχείρισης, ως νέοι αντισυμβαλλόμενοι των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα μπορούν να αναδιαπραγματεύονται δάνεια και να κάνουν ρυθμίσεις με βάση την πραγματική οικονομική δυνατότητα του δανειολήπτη και με μεγαλύτερη ευελιξία (βλ. "κουρέματα") σε σχέση με τις τράπεζες. Σημειώνεται ότι στο νομικό καθεστώς του δανειολήπτη δεν θα επέλθει καμία αλλαγή, ενώ η δράση των εταιρειών διαχείρισης θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ήδη στα χέρια των εταιρειών διαχείρισης βρίσκονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τάξεως των 60 δισ. ευρώ, μέσω των χαρτοφυλακίων που έχουν μεταβιβάσει σε αυτές οι τράπεζες και μέσω των χαρτοφυλακίων που έχουν εξαγοραστεί από τα ξένα funds. Το ποσό των υπό διαχείριση δανείων από τους servicers θα ενισχυθεί σημαντικά με τις τιτλοποιήσεις που θα οδεύσουν στον "Ηρακλή". Οι τιτλοποιήσεις αυτές υπολογίζονται γύρω στα 30 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2021 και θα συνοδεύονται με εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου 12 δισ. ευρώ, οι οποίες θα καλύπτουν το ασφαλέστερο κομμάτι της τιτλοποίησης (senior note) που θα κρατήσουν οι τράπεζες ή θα πουληθεί δυνητικά σε μακροπρόθεσμους επενδυτές τύπου συνταξιοδοτικών ταμείων. Η αποτελεσματική λειτουργία των servicers θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο κομμάτι των τίτλων χαμηλότερης διαβάθμισης (mezzanine και junior), και ειδικότερα στους τίτλους μεσαίας διαβάθμισης (mezzanine) που θα πουληθούν σε επενδυτές, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι ανακτήσεις και οι προσδοκώμενες αποδόσεις θα είναι τέτοιες που δεν θα απειλούν με ενεργοποίηση τις κρατικές εγγυήσεις.

Ο νόμος προβλέπει αυστηρές ποινές για την περίπτωση ελλειμματικής απόδοσης των servicers. Ειδικότερα, εφόσον κατά την ημερομηνία καταβολής τόκων των mezzanine ομολογιών οι καθαρές εισπράξεις από την έναρξη της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου υπολείπονται κατά 20% ή περισσότερο των καθαρών εισπράξεων που έχουν προϋπολογιστεί, θα αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 20% της αμοιβής του διαχειριστή. Ο διαχειριστής θα μπορεί να αντικαθίσταται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι για δύο διαδοχικές περιόδους εκτοκισμού οι συνολικές καθαρές εισπράξεις από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των τιτλοποιημένων απαιτήσεων υπολείπονται κατά ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού ποσού καθαρών εισπράξεων που είχε προϋπολογιστεί.

Οι εταιρείες διαχείρισης θεωρούν αυστηρό το πλαίσιο αυτό και, σύμφωνα με πληροφορίες, "παζαρεύουν" με τις τράπεζες επιμερισμό του ρίσκου, αν και οι τελευταίες δεν έχουν λόγο να τον αποδεχθούν. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση του μοντέλου των κρατικών εγγυήσεων στην Ιταλία, η απόκλιση στις επιδόσεις των servicers ήταν ακόμα αυστηρότερη, στο 10%.

Οι επιδόσεις των εταιρειών διαχείρισης θα παρακολουθούνται στενά από την Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων στο υπουργείο Οικονομικών και οι διαχειριστές θα υποβάλλουν αναφορά χρηματοροών σε μηνιαία βάση.

capital.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!