Η αγορά «έξυπνων» κτιρίων θα υπερβεί τα 92 δισ. δολάρια το 2025

Η ψηφιακή τεχνολογία διεισδύει σε κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, αυξάνοντας τις προοπτικές και τις δυνατότητες του σύγχρονου ανθρώπου. Η αγορά των “έξυπνων” κτιρίων (smart buildings) αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής. Πλέον, τα σύγχρονα κτίρια εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία, γίνονται ολοένα και πιο διασυνδεδεμένα, αλληλοεπιδρούν, μαθαίνουν και προσαρμόζονται στις συνθήκες και δημιουργούν περιβάλλοντα που ταιριάζουν στις συνήθειες και τις ανάγκες των κατοίκων τους.

Πάντως, μέχρι σήμερα, η αγορά “έξυπνων” κτιρίων βρίσκεται στα σπάργανα, αν και οι προοπτικές της δείχνουν να είναι τεράστιες. Βάσει των εκτιμήσεων της έρευνας, η αξία της αγοράς “έξυπνων” κτιρίων θα ανέλθει σε $92,5 δισ. έως το 2025, από περίπου $4,2 δισ. το 2019. Οι αναλυτές της Rethink Technology Research εξηγούν ότι η ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας των εργαζομένων, που στεγάζονται σε αυτά τα κτίρια, θα είναι ο κύριος λόγος για την ανάπτυξη της αγοράς των “smart” buildings.

Παραγωγικότητα

Οι “έξυπνες” τεχνολογίες κτιρίων έχουν μεν θετική επίδραση σε μια σειρά από παράγοντες, όπως η περικοπή λειτουργικών εξόδων και η παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών, ωστόσο, η βελτίωση της ανθρώπινης παραγωγικότητας δείχνει να είναι η πιο βασική θετική επίδραση. “Οι τεχνολογίες IoT χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών και πόρων, όπως η “έξυπνη” μέτρηση που παρέχει καλύτερες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας ή η “έξυπνη” συντήρηση, που συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και των απρογραμμάτιστων διακοπών. Την ίδια στιγμή, η βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών ενός κτιρίου, που συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων που στεγάζει, είναι ζωτικής σημασίας και θα αντιπροσωπεύει μεγάλο αριθμό συσκευών, που είναι εγκατεστημένες στα “έξυπνα κτίρια”, αναφέρουν οι αναλυτές.

Περιοχές με ζήτηση

Σε γεωγραφική βάση, η αγορά των “έξυπνων” κτιρίων αναμένεται να εξελιχθεί σε μια ακμάζουσα βιομηχανία σε αρκετές ψηφιακά “ώριμες” περιοχές του πλανήτη. Οι πιο δυναμικές γεωγραφικές ζώνες, παγκοσμίως, για την αγορά “smart” buildings, θα είναι η Βόρεια Αμερική και η Δυτική Ευρώπη, ενώ εξίσου ισχυρή θα είναι η ζήτηση που θα εκδηλωθεί και περιοχές της Ασίας-Ειρηνικού, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Σε ένα μεγάλο βαθμό, η αγορά “smart” buildings θα ακολουθήσει την ανάπτυξη του οικοσυστήματος του Internet of Things (IoT). Πάντως, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η εξέλιξη της αγοράς “έξυπνων” κτιρίων θα είναι αργή και σταδιακή και δεν θα πρέπει να αναμένονται εκρηκτικοί ρυθμοί ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον.

Πηγή: sepe.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!