Μια ευκαιρία για αναβάθμιση της Ελλάδας στην διαστημική βιομηχανία

Mια κρίσιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) αυτή την εβδομάδα (28-29 Νοεμβρίου) κρίνει τη θέση και το μερίδιο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία διαστήματος - και αποτελεί ευκαιρία για τη χώρα μας, από ουραγός, να αναβαθμίσει το ρόλο της σε μια αγορά που αναπτύσσεται παγκοσμίως με μέσο ετήσιο ρυθμό κοντά στο 7% (με αξία άνω των 300 δισ. ευρώ).

Το Συμβούλιο (Space19+), που γίνεται σε υπουργικό επίπεδο, θα λάβει αποφάσεις αναφορικά με τη χρηματοδότηση του ΕΟΔ στα επόμενα τρία χρόνια. Οι Ευρωπαίοι υπουργοί που έχουν στην αρμοδιότητά τους το διάστημα θα συγκεντρωθούν στην Σεβίλλη της Ισπανίας για να αποφασίσουν για το μέλλον της Ευρώπης στην διαστημική αγορά η οποία πραγματοποιεί κύκλο εργασιών ο οποίος με συντηρητικές εκτιμήσεις ξεπερνά τα 62 δις. ευρώ και απασχολεί άνω των 231.000 ατόμων (στοιχεία 2017).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΟΔ την προγραμματική περίοδο 2017 - 2019 ανήλθε σε 17,07 δισ. ευρώ και η συμμετοχή της κάθε χώρας μέλους επιμερίζεται σε υποχρεωτική (αντίστοιχο ποσοστό του εθνικού ΑΕΠ στο συνολικό ΑΕΠ των κρατών μελών) και προαιρετική. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο ήταν 30 εκατ. ευρώ στο υποχρεωτικό σκέλος (1% του ΑΕΠ των κρατών μελών) και 8,2 εκατ. ευρώ στο προαιρετικό.

Το τελευταίο αντιστοιχεί μόλις στο 0,09% του συνόλου και τοποθετεί την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης μαζί με τη Σλοβενία, την Ουγγαρία και την Εσθονία. Ας σημειωθεί ότι κατά μέσο όρο τα κράτη μέλη επενδύουν τριπλάσιο ποσό στο προαιρετικό σκέλος όταν η Ελλάδα τοποθετεί 0,27 ευρώ για κάθε 1 ευρώ υποχρεωτικής συμμετοχής. Ως αποτέλεσμα δεν απολαμβάνει την αξία που επιστρέφει στην τοπική οικονομία σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης (καθώς εκτιμάται ότι για κάθε 1 ευρώ επένδυσης στη διαστημική βιομηχανία επιστρέφει αξία τουλάχιστον 4 ευρώ).

Για τους παραπάνω λόγους αναμένεται με ενδιαφέρον η πρόταση της Ελλάδας στο Συμβούλιο του ΕΟΔ, καθώς θα καθορίσει το ύψος της προαιρετικής συμμετοχής και άρα τον συνολικό προϋπολογισμό της για την επόμενη τριετία.

kerdos.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!