Οι τράπεζες ανοίγουν ξανά την «κάνουλα» των στεγαστικών δανείων

Κινητικότητα για πρώτη φορά μετά δέκα χρόνια κρίσης στον εγχώριο τραπεζικό τομέα παρατηρείται στον τομέα της στεγαστικής πίστης, με τις 4 συστημικές τράπεζες να προωθούν στην αγορά νέα προϊόντα, δίνοντας έμφαση στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη.

Ειδικότερα η Eurobank ανακοίνωσε πρόσφατα μια νέα γενιά στεγαστικών προγραμμάτων με δυνατότητα σταθερής δόσης, για όλη τη διάρκεια του δανείου και χωρίς κόστος σε περίπτωση πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής για όσους θέλουν να προχωρήσουν στην αγορά, κατασκευή ή επισκευή ακινήτου, εγκαινιάζοντας την επανεκκίνηση της αγοράς στεγαστικών δανείων, με όρους προσαρμοσμένους απολύτως στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Η νέα πρωτοβουλία της Eurobank, όπως ανακοινώθηκε, αξιοποιεί την ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία, καθώς η καθοδική τάση των τιμών των ακινήτων που επικράτησε τα τελευταία χρόνια έχει πλέον αναστραφεί και συνδυάζεται με το χαμηλό κόστος χρήματος και την αντικειμενική ανάγκη των ελληνικών νοικοκυριών για τη διασφάλιση σταθερότητας στο σχεδιασμό μακροπρόθεσμου οικογενειακού προγραμματισμού. Η Τράπεζα παρέχει έτσι τη δυνατότητα, σε κάθε ενδιαφερόμενο, να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα ή θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα στην αγορά ακινήτων και δεσμεύτηκε ότι θα παρέχει απάντηση σχετικά με την οικονομική προέγκριση του δανείου εντός 3 εργασίμων ημερών από την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών.

Στα βασικά χαρακτηριστικά των νέων σταθερών προγραμμάτων στεγαστικών δανείων περιλαμβάνονται σταθερό επιτόκιο για τρία, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, εικοσιπέντε και τριάντα έτη. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά εξασφαλίζεται σταθερή δόση για όλη τη διάρκεια του δανείου. Μηδενικό κόστος πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής. Διάρκεια δανείου έως 30 έτη. Χρηματοδότηση έως το 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Παράλληλα, ή και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η τράπεζα διαθέτει και όλα τα προγράμματα κυμαινόμενου επιτοκίου, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης επιθυμεί τη διακύμανση του επιτοκίου του με βάση τις συνθήκες της αγοράς ενώ μεταξύ άλλων προσφέρει για τα στεγαστικά δάνεια προσωποποιημένη τιμολόγηση, άμεση εξειδικευμένη ενημέρωση σχετικά με τα στεγαστικά δανειακά προϊόντα είτε μέσω της νέας αποκλειστικής γραμμής εξυπηρέτησης (210 95 55 888), είτε μέσω του eurobank.gr. Η τράπεζα δεσμεύεται ότι θα δίνεται η οικονομική προ-έγκριση δανείου εντός 3 εργάσιμων ημερών, από τη στιγμή που προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τα νέα ζευγάρια (έως 40 ετών) ανακοινώθηκε ότι η τράπεζα προσφέρει όλα τα παραπάνω προγράμματα για απόκτηση ακινήτου (αγορά/κατασκευή), με σημαντικά μειωμένη δόση για τους πρώτους 6 μήνες μέσω καταβολής μόνο τόκων. Τα παραπάνω προγράμματα ισχύουν και για δάνεια για επισκευή ακινήτου.

Από την πλευρά της η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανακοινώσει νέα προσωποποιημένη τιμολόγηση στεγαστικών δανείων. Με βάση τη νέα πολιτική, ο κάθε πελάτης θα απολαμβάνει εξατομικευμένο επιτόκιο, σύμφωνα με το προσωπικό του πιστωτικό και οικονομικό προφίλ, καθώς και ειδικότερων παραμέτρων του δανείου που αιτείται.

Με αυτό τον τρόπο, αναφέρεται η τράπεζα, ο κάθε πελάτης λαμβάνει το καλύτερο δυνατό επιτόκιο, ως αποτέλεσμα της πλέον σύγχρονης και αποτελεσματικής διαδικασίας τιμολόγησης, ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση του επιτοκίου του, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές του ανάγκες και απαιτήσεις. Τα στεγαστικά δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου χορηγούνται με βάση το Euribor 1 μηνός, πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη τη διάρκεια του δανείου από 2,65% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75).

Η Εθνική Τράπεζα από την πλευρά της προσφέρει μια σειρά λύσεων στον τομέα της στεγαστικής πίστης (ΕΣΤΙΑ). Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, δάνεια, δάνεια με χαμηλή δόση για τα πρώτα 1, 2 ή 3 έτη. Επίσης δάνεια για ανακαίνιση σπιτιού. Επίσης δάνειο που συνδυάζει κυμαινόμενο επιτόκιο και ανώτατο όριο δόσης από το 2ο έως και το 6ο έτος, δάνεια, με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 3,5 έτη. Η Εθνική Τράπεζα, όπως αναφέρουν στελέχη, διαθέτει μακρόχρονη και διαχρονική συσσωρευμένη εμπειρία στον τομέα της στεγαστικής πίστης, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία της στεγαστικής πίστης της χώρας.

Από την πλευρά της η Alpha Bank διαθέτει στεγαστικά δάνεια που καλύπτει κάθε στεγαστική ανάγκη με πλήθος επιλογών καθ΄ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του.

Για παράδειγμα με το στεγαστικό δάνειο Alpha Κατοικία χρηματοδοτείται για κάθε στεγαστική ανάγκη, όπως για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κάθε είδους κατοικίας ή άλλου ακινήτου, καθώς και για την απόκτηση οικοπέδου. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το είδος του επιτοκίου που του ταιριάζει, προκειμένου να έχει είτε μία σταθερή δόση μέσω της επιλογής σταθερού επιτοκίου από 5 έως και 30 έτη, είτε να επωφεληθεί από τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς μέσω της επιλογής κυμαινομένου επιτοκίου που συνδέεται με το Euribor τριών μηνών.

Επίσης, μπορεί να επιλέξει το ποσό της μηνιαίας δόσης που επιθυμεί να πληρώνει στην αρχή του δανείου, ώστε να διευκολυνθεί με τις αυξημένες υποχρεώσεις που συνοδεύουν μία νέα κατοικία. Επιλέγοντας τη δυνατότητα «Χαμηλή Εκκίνηση» ορίζει ο ίδιος το ποσό της δόσης που επιθυμεί να πληρώνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι μειωμένο έως και 50% σε σχέση με την κανονική σας δόση. Προσφέρεται χρηματοδότηση που ανέρχεται στο 80% της αξίας του ακινήτου και έως το 100% του συμβολαίου αγοράς, με ελάχιστο ποσό 15.000 ευρώ ( διάρκεια του δανείου σας, από 5 έως 35 έτη, επιτόκιο σταθερό για 5, 10, 15, 20, 25 ή 30 έτη, κυμαινόμενο με βάση το επιτόκιο Euribor τριών μηνών πλέον σταθερού περιθωρίου από 3,30% (πλέον εισφοράς του Ν. 128/75), το οποίο καθορίζεται στην αρχή του δανείου ανάλογα με το ποσό του δανείου και το ποσοστό χρηματοδότησης).

emea.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!