Πώς οι ΑΠΕ θα καλύπτουν το 65,7% των αναγκών σε ηλεκτρισμό το 2030

Σωρευτικές επενδύσεις σε αιολικά και φωτοβολταϊκά ισχύος 800MW κάθε χρόνο προβλέπει το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το κλίμα προκειμένου μέχρι το 2030 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καλύπτουν πάνω από το 65% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας.

Στο κείμενο του ΕΣΕΚ πάντως γίνεται η παραδοχή ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι θα πρέπει να υπάρξουν γενναίες αλλαγές στο σύστημα αδειοδότησης, στο οποίο οι χρόνοι θα πρέπει να συμπτυχθούν και οι διαδικασίες να απλοποιηθούν.

Εάν ξεπεραστούν τα εμπόδια τότε σύμφωνα με το ΕΣΕΚ εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 θα επενδυθούν για την εγκατάσταση νέων ΑΠΕ στη χώρα 9 δισ. ευρώ δηλαδή περίπου 900 εκατ. ευρώ ετησίως χωρίς να υπολογίζονται οι επενδύσεις για υποδομές του ηλεκτρικού συστήματος (γραμμές μεταφοράς) οι οποίες εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 5,5 δισ. ευρώ ή αλλιώς 550 εκατ. ευρώ ετησίως

Νέες ΑΠΕ

Το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας σύμφωνα με το νέο ΕΣΕΚ θα στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε αιολικά και φωτοβολταϊκά, για τα οποία αναμένεται επενδυτική έκρηξη τα επόμενα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο ΕΣΕΚ για τα αιολικά προβλέπει ότι θα φτάσουν συνολικά τα 7 GW από 3,6 GW σήμερα. Οι προσθήκες νέας ισχύος χρονικά τοποθετούνται ως εξής: μέχρι το 2022 600MW (4,2GW στο σύνολο), μέχρι το 2025 1GW (5,2GW στο σύνολο) μέχρι το 2027 800MW (6 GW στο σύνολο) και μέχρι το 2030 1GW (7 GW στο σύνολο)

Για τα φωτοβολταϊκά προβλέπεται ότι θα φτάσουν τα 7,7GW από 3 GW σήμερα. Χρονικά η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των φβ αναμένεται να γίνει ως εξής:

Μέχρι το 2022 900MW (3,9GW στο σύνολο) μέχρι το 2025 1,4GW (5,3GW στο σύνολο) μέχρι το 2027 1GW (6,3GW στο σύνολο) και μέχρι το 2030 1,4GW (7,7GW στο σύνολο).

Το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να διπλασιαστεί και να φτάσει το 65,7% από 32,6% που είναι σήμερα.

Απόσυρση λιγνιτικών

Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ οι πρώτες αποσύρσεις μονάδων θα γίνουν μέχρι το 2022 και θα αφορούν σε μονάδες συνολικής ισχύος 1000MW. Έτσι τα επόμενα 2 χρόνια η ισχύς των λιγνιτικών μονάδων από 3,9GW θα μειωθεί στα 2,9GW.

Ο κύριος όγκος των λιγνιτικών μονάδων θα αποσυρθεί μέχρι το 2025, δηλαδή στην επόμενη πενταετία, καθώς θα απενταχθούν μονάδες συνολικής ισχύος 2,2GW. Δηλαδή ο λιγνιτικός στόλος της ΔΕΗ θα περιοριστεί από τα 2,9GW στα 0,7 GW.

Τέλος η πλήρης απολιγνιτοποίηση αναμένεται να γίνει το 2028 όταν και τα τελευταία 700MW λιγνιτικών μονάδων θα πάψουν να λειτουργούν.

Μονάδες φυσικού αερίου

Οι μονάδες φυσικού αερίου αναμένεται να υποκαταστήσουν σημαντικό μέρος της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων. Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ από 5,2 GW ισχύος που υπάρχουν σήμερα, το 2022 θα υπάρχουν επιπλέον 800 MW δηλαδή οι μονάδες αερίου θα φτάσουν τα 6GW.

Μέχρι το 2025 θα προστεθούν ακόμη 900 MW δηλαδή η εγκατεστημένη ισχύς θα φτάσει τα 6,9GW. Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ μέχρι το 2030 οι μονάδες αερίου θα φτάσουν τα 7GW δηλαδή θα προστεθούν συνολικά 1,8 GW νέων μονάδων που θα καλύψουν περίπου το 50% των λιγνιτικών που θα αποσυρθούν.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!