ΣΕΒ: Στο 13% οι επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό στην Ελλάδα

Το ένα τρίτο (31%) του συνολικού επενδυτικού προϋπολογισμού τους, κατευθύνουν οι επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό - κατά μέσο όρο. Στο μεταξύ, ενώ πολλές χώρες, εντός και εκτός Ε.Ε., αναδιατάσσουν τη βιομηχανική τους παραγωγή με συντονισμένα προγράμματα, για να κατευθύνουν τις επενδύσεις τους σε σύγχρονο τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 13%.

Στο μεταξύ, άλλες ευρωπαϊκές χώρες κάνουν πρωταθλητισμό στις επενδύσεις σε τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό: για παράδειγμα, οι σχετικές επενδύσεις στη Γαλλία καταλαμβάνουν το 28% των συνολικών επενδύσεων, 30% στη Γερμανία, 32% στην Ισπανία, 33% Πορτογαλία, 42% στην Ιταλία.

“Η βελτίωση της ελληνικής επίδοσης σε αυτές τις επενδύσεις (13%) είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις, που έχουμε μπροστά μας. Κι αυτό γιατί, ανακάμπτουν, μεν, σταδιακά στα προ κρίσης επίπεδα, αλλά παραμένουν δέσμιες των αδυναμιών του επενδυτικού περιβάλλοντος και απουσίας βιομηχανικής πολιτικής”, αναφέρει σε σχετικό του report o ΣΕΒ.

Σήμερα, οι τεχνολογίες, που ενσωματώνουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα, δεν συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Με λίγες εξαιρέσεις, η Ελλάδα συνεχίζει να εστιάζει στην αυτοματοποίηση, στην τυποποίηση και στη μείωση του κόστους, με αποτέλεσμα τη χαμηλή ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων (26οι στην Ε.Ε.), όπως έδειξε η πρόσφατη μελέτη του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ.

Έλλειψη προσανατολισμού

Στο ίδιο report, ο ΣΕΒ διαπιστώνει ότι η έλλειψη προσανατολισμού προς τις επενδύσεις, που θα αναβαθμίσουν ψηφιακά και τεχνολογικά την οικονομία, διατηρώντας τη ενεργή στον χάρτη του διεθνούς ανταγωνισμού, οφείλεται - κατά ένα μεγάλο μέρος - στο έλλειμμα εθνικής στρατηγικής για την 4η βιομηχανική επανάσταση. “Η αναγκαία μετάβαση προϋποθέτει σύνθετες μορφές συνεργασιών και συμπράξεων μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, της Πολιτείας, των οικοσυστημάτων καινοτομίας και του εκπαιδευτικού συστήματος”, σημειώνει ο Σύνδεσμος. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται, ήδη, 19 χώρες της ΕΕ-28 υλοποιούν ολοκληρωμένες στρατηγικές, με επίκεντρο τη σύμπραξη δυνάμεων του δημοσίου τομέα, της βιομηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας.

“Έξυπνα” εργοστάσια

Και μπορεί το άλμα προς τη Βιομηχανία 4.0 να είναι σύνθετο, ωστόσο, τα οφέλη είναι σημαντικά και ήδη ορατά. Ενδεικτικό είναι ότι τα οφέλη από τα “έξυπνα” εργοστάσια στην Ε.Ε. περιλαμβάνουν: 7-12% λιγότερες δαπάνες ελέγχων ποιότητας και φύρας, έως 30% λιγότερο χρόνο από τον σχεδιασμό έως τη μαζική παραγωγή, έως και 60% περισσότερος παραγωγικός χρόνος μηχανημάτων, 5-10% λιγότερες δαπάνες συντήρησης, 10-20% βελτίωση της ροής παραγωγής, 20-30% μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πρώτων υλών, 10-20% μικρότερο κόστος πωληθέντων, 10-20% μεγαλύτερη απόδοση στοιχείων ενεργητικού, 10-35% καλύτερη ποιότητα προϊόντων, 10-20% λιγότερος χρόνος αλλαγής γραμμών παραγωγής, 15-25% λιγότερα αποθέματα, ως και 10% περισσότερη ασφάλεια στην εργασία.

Πηγή: sepe.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!