Διεύρυνση της φορολογικής βάσης για τα ακίνητα

Η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού κρύβει εκπλήξεις για την κτηματαγορά και την οικοδομή.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει διεύρυνση της φορολογικής βάσης και αύξηση εισπραξιμότητας εσόδων από την ακίνητη περιουσία το οποίο αναμένεται να επιφέρει επιπλέον έσοδα ύψους 202 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 142 εκατ ευρώ θα προέλθουν από τον εξορθολογισμό του συστήματος προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών και τα 60 εκατ ευρώ από την εντατικοποίηση των ελέγχων στις πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb

Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών θα γίνει με βάση τις πραγματικές αξίες η οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αύξηση της εισπραξιμότητας σε ιδιοκτησίες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας, που τώρα το επίπεδο των αντικειμενικών αξιών είναι αρκετά χαμηλότερο έναντι της εμπορικής αξίας καθώς και σε περιοχές της χώρας με πολύ υψηλή αξία ακινήτων (πολυτελείς παραθεριστικές περιοχές), που ως τώρα δεν λαμβάνονταν υπόψη. Αυτή η παρέμβαση θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω μείωση των βαρών στους πολίτες που κατέβαλαν δυσανάλογα υψηλούς φόρους ακίνητης περιουσίας τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον προβλέπεται πάγωμα του ΦΠΑ για μια τριετία σε νέες οικοδομές το οποίο θα στοιχίσει στο κράτος 26 εκατ ευρώ, και αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων επίσης για τρία χρόνια (το μέτρο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη και γιαυτό τον λόγο δεν έχει υπολογιστεί καμία επιβάρυνση στα ταμεία του κράτους).

Τέλος προβλέπει επιστροφή μέρους των δαπανών μέσω φοροελαφρύνσεων για ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των ακινήτων που εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!