Έρχονται τα φορολογικά e-βιβλία για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

MyData. Δηλαδή My Digital Accounting and Tax Application ή ελληνιστή "Η ψηφιακή Λογιστική και Φορολογική Εφαρμογή". Είναι ο κωδικός ονομασίας των λεγόμενων ηλεκτρονικών βιβλίων της εφορίας τα οποία όλες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν από το νέο έτος να τηρούν.

Πρόκειται για βήμα το οποίο μελετάται και έχει εξαγγελθεί αρκετές φορές στο παρελθόν ως διαρθρωτικό μέτρο μείωσης του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων και της φορολογικής διοίκησης καθώς και ως μέτρο περιορισμού της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.

Στην πράξη τερματίζεται η χειρόγραφη τήρηση βιβλίου δαπανών και εσόδων σε κάθε επιχείρηση και τα στοιχεία αυτά θα καταχωρούνται αυτόματα και ηλεκτρονικά με την έκδοσή τους. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που εκδίδει ένα τιμολόγιο θα περνά αυτόματα στο ηλεκτρονικό βιβλίο εσόδων της καθώς και στο βιβλίο επαγγελματικών δαπανών του πελάτη της που έλαβε το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων θα καταργηθούν μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών όπως είναι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών πελατών, οι λεγόμενες ΜΥΦ, ενώ θα ωθηθούν στο περιθώριο πρακτικές της φοροδιαφυγής όπως είναι η έκδοση πλαστών τιμολογίων. Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση αποκτά ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διενέργεια διασταυρώσεων και φορολογικών ελέγχων για την καταπολέμηση των εικονικών τιμολογίων και της απόκρυφης φορολογητέας ύλης γενικότερα.

Η εφαρμογή αναμένεται να ανοίξει την 1η Ιανουαρίου 2020 και πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το όλο σχέδιο. Από το κείμενο που δόθηκε σε διαβούλευση προκύπτουν μερικές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για την εφαρμογή MyData.

Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει:

- Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους

- Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

1. Θα διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων
2. Θα γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών
3. Θα διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους

Επίσης, μέχρι την πλήρη διασύνδεση των ταμειακών φορολογικών μηχανισμών με το taxis οι αποδείξεις που εκδίδονται από αυτές που αφορούν επαγγελματικές δαπάνες θα καταχωρούνται στην εφαρμογή από τον λήπτη.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!