Αλλάζει σελίδα η Τράπεζα Πειραιώς

Ημερομηνία – σταθμός είναι η σημερινή για την Τράπεζα Πειραιώς και το σχέδιο μετασχηματισμού της, με αιχμή τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Το σύνολο των δραστηριοτήτων της μονάδας Recovery Banking Unit της Τράπεζας μεταφέρεται σήμερα σε νέα εταιρία, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, θα φέρει την επωνυμία Alternative Financial Solutions (AFS), μέχρι να μετονομαστεί σε Intrum Hellas, κατά την απόκτηση και των αντίστοιχων μετοχών από τον σουηδικό όμιλο.

Η συμφωνία Τράπεζας Πειραιώς και Intrum αφορά την ανάθεση διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας, συνεπώς το ενεργητικό και τα έσοδα του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου θα παραμείνουν στον ισολογισμό της.

Ειδικότερα, η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την 1η Οκτωβρίου. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, 27 δισ. ευρώ υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) της Τράπεζας, μαζί με νέα ΜΕΑ που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και ΜΕΑ από τρίτες πηγές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αρχική διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε στα 12 έτη, περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις αντίστοιχες με ανάλογες προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά, ενώ η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης θα δημιουργηθεί, με την ίδια μετοχική σύνθεση, και θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων ακινήτων (REOs) της Τράπεζας αξίας 1 δισ. ευρώ, ενώ θα διαχειρίζεται επίσης και REOs προερχόμενα από τρίτες πηγές. Διευθύνων Σύμβουλος των νέων εταιρειών διαχείρισης θα αναλάβει ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής της Piraeus Legacy Unit.

Αναλυτικά, το χαρτοφυλάκιο NPEs της Τράπεζας Πειραιώς που θα αναλάβει προς διαχείριση η Intrum περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια 17,9 δισ. ευρώ, στεγαστικά 6,2 δισ. και καταναλωτικά 2,8 δισ. ευρώ.

Οι προμήθειες με τις οποίες θα πληρώνει την Intrum η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι η standard προμήθεια που καταβάλλεται διεθνώς για ανάλογες περιπτώσεις διαχείρισης δανείων και επιπλέον success fee, αναλόγως των επιδόσεων της εταιρίας στη μείωση των NPEs και στις ανακτήσεις.

Η fixed προμήθεια απορροφάται πλήρως από το κόστος που εξοικονομεί η Τράπεζα Πειραιώς και το οποίο έχει υπολογιστεί σε 50 εκατ. ευρώ ετησίως (χαμηλότερο λειτουργικό κόστος). Το success fee θα λογιστικοποιείται από την Τράπεζα στο κόστος των προβλέψεων.

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άλλη επιβάρυνση για την Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου removal fee λόγω των τιτλοποιήσεων στις οποίες έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα έχει ανακοινώσει πως θα προχωρήσει σε πωλήσεις NPLs 6,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6 δισ. ευρώ θα αφορούν τιτλοποιήσεις. Δεδομένου ότι και η διαχείριση των τιτλοποιήσεων θα καταλήξει στον servicer (Intrum), η Τράπεζα δεν θα επιβαρυνθεί με removal fee.

Το αναθεωρημένο πλάνο της Τράπεζας Πειραιώς για τη μείωση των NPEs την περίοδο Δεκεμβρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2021 προβλέπει μείωσή τους από τα 26,4 στα 11,3 δισ. ευρώ (και σε επίπεδο ομίλου από τα 27,5 στα 12,1 δισ. ευρώ). Η μείωση αναμένεται να επιτευχθεί κατά 8,8 δις από εισπράξεις και ιάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, κατά 1,2 δισ. ευρώ μέσω ρευστοποιήσεων, κατά 4,4 δισ. ευρώ μέσω διαγραφών και κατά 6,9 δισ. ευρώ μέσω πωλήσεων.

Ειδικότερα, μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2019, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα είναι ύψους 3,5 δισ. ευρώ (από τα 26,4 στα 22,9 δισ. ευρώ), μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2020 τα NPEs θα μειωθούν περαιτέρω κατά 6,4 δισ. ευρώ στα 16,5 δισ. ευρώ, ενώ μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2021 σχεδιάζεται περαιτέρω μείωσή τους κατά 5,2 δισ. ευρώ, στα 11,3 δισ. ευρώ. Στα επίπεδα αυτά ο δείκτης NPE θα διαμορφώνεται στο 23% (14% σε καθαρή βάση).

Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, η Τράπεζα θα πρέπει να επιτυγχάνει εφεξής ανά τρίμηνο (κατά μέσο όρο, με αφετηρία το α΄ τρίμηνο 2019 μέχρι το δ΄ τρίμηνο 2021) το ποσό των 900 εκατ. ευρώ από ιάσεις, εισπράξεις και ρευστοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, το ποσό των 300 εκατ. ευρώ από διαγραφές και 500 εκατ. από πωλήσεις (το τελευταίο μέγεθος θεωρητικά, αφού οι πωλήσεις NPLs γίνονται σωρευτικά και σε μεγαλύτερα ποσά).

Παράλληλα, θα πρέπει να επιτυγχάνει τριμηνιαία μείωση των redefaults (ρυθμισμένα δάνεια που ξαναγίνονται "κόκκινα") κατά 100 εκατ. ευρώ και επιπλέον τα defaults (δάνεια που καθίστανται από εξυπηρετούμενα μη εξυπηρετούμενα) να μην ξεπερνούν κάθε τρίμηνο τα 300 εκατ. ευρώ.

capital.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!