Πώς η ασφάλιση νομικής προστασίας προστατεύει τα έννομα συμφέροντα σας

Δεν είναι ευκταίο, συγκρούσεις, όπως διαμάχες και διαφωνίες προκύπτουν και στις πιο οργανωμένες επιχειρήσεις, και όχι μόνον. Και στις καλύτερες οικογένειες, σε άριστους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως και ακόμα και συνεπείς εκμισθωτές διαμερισμάτων . Όταν οι διαμάχες δεν έχουν τελειωμό, σίγουρα κάποιοι, και ας έχουν το δίκαιο με το μέρος τους, μπορεί να χάσουν «από τα χέρια τους» χρήματα, θέσεις εργασίας, περιουσίες, ακόμα και επιχειρήσεις. Το ζητούμενο εδώ είναι: κανένας να μην παραιτηθεί από τις δίκαιες απαιτήσεις του από το φόβο ότι δεν θα μπορεί να βαστάξει τα έξοδα μίας δικαστικής υπόθεσης.

Το κλειδί της υπόθεσης στα χέρια της «Νομικής Προστασίας»

Όταν, λοιπόν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο και κανείς δεν μετακινείται από την θέση του, η ασφάλιση νομικής προστασίας έχει την δύναμη να μετακινήσει τα πάντα, υπό τον όρο ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας, οικογενειάρχης, επιχειρηματίας, διαχειριστής πολυκατοικίας ή όποιος άλλος δικαιούται να είναι λήπτης ασφάλισης, να έχει ασφαλιστεί πριν το συμβάν και να έχει πληρώσει το συμβόλαιο του.

Πολύ σημαντικός ο κοινωνικός ρόλος της ασφάλισης νομικής προστασίας

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας επιτελεί σοβαρό κοινωνικό σκοπό. Παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να προσφύγουν σε ένδικα μέσα για να διεκδικήσουν δίκαιες απαιτήσεις και να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας εξομοιώνει τον οικονομικά ασθενέστερο διάδικο με τον ισχυρότερο αντίδικο και του παρέχει τη δυνατότητα για πλήρη κατοχύρωση των εννόμων συμφερόντων.

Όπως δήλωσε στο epixeiro.gr ο διευθύνων σύμβουλος της D.A.S. – Hellas Εμμανουήλ Κάλλης:

«Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης και ανέξοδης πρόσβασης στη Δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και την ΕΕ, ανάλογα με το υπάρχον συμβόλαιο.

Η ασφαλιστική εταιρεία Νομικής Προστασίας καταβάλλει τις δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα για κάθε ασφαλισμένο της, με στόχο να βρει το δίκιο του.

Έχει μία ιδιαίτερη χρησιμότητα για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες επειδή τους απαλλάσσει από την καθημερινή αγωνία διαφύλαξης των συμφερόντων τους, είτε σε αστικά είτε σε ποινικά δικαστήρια. Την ίδια κάλυψη απολαμβάνουν και οι υπάλληλοι, που ασφαλίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Οι προϋποθέσεις για να καλυφθεί οποιοσδήποτε είναι το γεγονός που θα τον οδηγήσει στο δικαστήριο να έχει συμβεί μετά την ασφάλισή του και να έχει πληρώσει το ασφαλιστήριό του».

Ας σκεφτούμε ποιος θα τολμήσει να στραφεί εναντίον του κρατικού ασφαλιστικού οργανισμού;

Μάλλον ελάχιστοι, έως κανείς. Ο λόγος γιατί ελάχιστοι ξέρουν τα δικαιώματα τους και την πολύπλοκη νομοθεσία. Στην εποχή τις οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα υπήρξαν, όμως, πολλά θύματα που βρήκαν το δίκαιο τους από την ασφάλιση νομικής προστασίας για απαιτήσεις έναντι των ασφαλιστικών ταμείων, για την συνταξιοδότηση, για τα εργασιακά επιδόματα.

Ποιος επίσης θα τολμήσει να ζητήσει το δίκαιο του για υπερβολικές χρεώσεις ΔΕΚΟ, για διαφορές με την τράπεζα από όρους δανείου, για ημιτελής επισκευή διαμερίσματος, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών εγκαταστάσεων, απέναντι σε ένα ιδιοκτήτη που κάνει έξωση σε ένα ενοικιαστή για ιδιοκατοίκηση, απέναντι σε μία ασφαλιστική που καλύπτει συμβόλαια πυρός, κλοπής, και τους κινδύνους που αναγράφονται στο συμβόλαιο της ασφαλισμένης επιχείρησης, απέναντι σε τράπεζες για καταχρηστικούς όρους καταναλωτικών δανείων, για θέματα χρήσης πιστωτικών καρτών, για οικονομικές επιβαρύνσεις.

Τι εννοούμε λέγοντας ασφάλιση νομικής προστασίας

Σύμφωνα με την D.A.S. Hellas «η ασφάλιση Νομικής Προστασίας συνίσταται στη συμβατική δέσμευση για την πληρωμή των εξόδων/αμοιβών δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή κλπ. Καθώς και τις αμοιβές του δικηγόρου, που έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ασφαλισμένος για το χειρισμό της υπόθεσής του.

Ο ασφαλιστής νομικής προστασίας πληρώνει αμοιβές των δικαστικών επιμελητών, δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης, τις νόμιμες αποζημιώσεις όσων έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο, έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων, τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου ή ότι σχετικό προκύπτει από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Επειδή η νομική προστασία προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών, ο νομοθέτης έχει λάβει πρόνοια και ορίζει ότι το επάγγελμα θα πρέπει να ασκείται από ανεξάρτητους φορείς και άτομα που δεν σχετίζονται με την ασφάλιση αστικής ευθύνης. Στην ελληνική αγορά πρόσφατα παρουσιάστηκαν τέτοιες εταιρείες εξειδικευμένες διαχείρισης ζημιών.

Οι κυριότερες διαφορές

Στο αυτοκίνητο: Διαφορές που μπορεί να προκύψουν από μία αντίδικη ασφαλιστική για το αυτοκίνητο σας σχετικά με την υπαιτιότητα ή και το ύψος της ζημιάς ή ακόμα και διαφορές για τους τραυματισμούς που τυχόν προκλήθηκαν.

Στην οικογένεια: Διαφορές που μπορεί να προκύψουν από απαιτήσεις για αποζημιώσεις περί αστικής ευθύνης σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ή η οικογένεια τους υποστούν υλικές ή σωματικές βλάβες. Διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ ενός εργαζομένου με τον εργοδότη σε σχέση εξαρτημένης εργασίας. Διαφορές από ενοχικές συμβάσεις. Διαφορές με τα ασφαλιστικά ταμεία. Διαφορές με τις ασφαλιστική εταιρεία του ασφαλισμένου.

Στην επιχείρηση: Διαφορές για την επαγγελματική στέγη, από τα ασφαλιστικά ταμεία, από αποζημιώσεις, από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχει συνάψει η επιχείρηση. Διαφορές από αγορανομικές παραβάσεις, εργατικά ατυχήματα, άλλα ποινικά αδικήματα. Διαφορές από μπορεί να προκύψουν από αιτίες κλοπής, πυρκαγιάς, ζημιών στα μηχανήματα. Διαφορές από την διεκδίκηση απαιτήσεων από ανεξόφλητες επιταγές, συναλλαγματικές. Διαφορές από εμπορικές και συλλογικές συμβάσεις

Στον ελεύθερο επαγγελματία: Διαφορές για ποινικές ή αστικές ευθύνες απέναντι σε πελάτες. Διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν την επιχείρηση. Διαφορές για εξύβριση, δυσφήμιση. Διαφορές από την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.

Μορφές Ασφάλισης

Ανάλογα με τις αιτίες των διαφορών, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας μπορεί να διακριθεί σε γενική ασφάλιση που θα αφορά κάθε διαφορά που προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία, αμέλεια, και σε ειδικές ασφαλίσεις για διαφορές από ορισμένες μόνο αιτίες. Ανάλογα με τον τρόπο ενεργοποίησης η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να διακριθεί σε : επιθετική, αμυντική, συμβουλευτική.

Ο εξειδικευμένος ασφαλιστής νομικής προστασίας λειτουργεί ανεξάρτητα, κάνει ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες καθώς δεν έχει συμφέροντα από την έκβαση των υποθέσεων.

Δεν χρειάζεται να αντασφαλιστούν οι κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι νομικής προστασίας δεν χρειάζεται να αντασφαλίζονται, μπορεί να δοθεί η διαχείριση των ζημιών σε εξειδικευμένες εταιρείες.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας είναι ασφάλιση ζημίας και δη ασφάλιση παθητικού, διότι τόσο οι δαπάνες Νομικής Προστασίας του ασφαλισμένου, όσο και η ενδεχόμενη υποχρέωση καταβολής των δαπανών του αντιδίκου, δεν μειώνουν τα ενεργητικά στοιχεία του ασφαλισμένου, αλλά δημιουργούν και επαυξάνουν τα παθητικά του στοιχεία.

Σύντομη αναδρομή για το πώς δημιουργήθηκε η ασφάλισης Νομικής Προστασίας

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αποτελεί έναν από τους νεότερους κλάδους ασφάλισης. Οι πρώτες σκέψεις για τη δημιουργία ασφαλιστικής επιχείρησης του είδους αυτού, εμφανίζονται στις αρχές του εικοστού αιώνα στη Γαλλία και Αυστρία με τη μορφή της ασφάλισης δικαστικών εξόδων από κάθε αιτία. Η ασφάλιση αυτή δεν βρήκε ανταπόκριση. Αντίθετα, διάφορες ειδικές ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας, όπως της ασφάλισης Νομικής Προστασίας αυτοκινήτου, είχαν σοβαρή απήχηση στους αυτοκινητιστές. Το τελευταίο αυτό είδος γεννήθηκε το 1917, σαν ασφάλιση εκείνων που μετείχαν στους αυτοκινητιστικούς αγώνες του LE MANS. Πριν από το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο η ασφάλιση αυτή εξαπλώθηκε σε πολλές χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου. Στην Ελλάδα άρχισε να ασκείται από τις αρχές του 1970, από δύο εξειδικευμένες γερμανικές ασφαλιστικές εταιρίες, τις DAS (1970) και ARAG (1972). Σήμερα ασκείται και από πολλές πολυκλαδικές εταιρίες.

της Έλενας Ερμείδου
epixeiro.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!