Πώς μπορεί μια επιχείρηση να επιστρέψει στην κερδοφορία;

Στη νέα πραγματικότητα του παγκόσμιου επιχειρείν, παρατηρούμε ότι εδραιώνεται, όλο και πιο πολύ, η κουλτούρα εκείνη που απαιτεί να δίνεται, σε εταιρίες που εμφανίζουν οικονομικά προβλήματα και λειτουργικές ζημιές, κάθε ευκαιρία για να αναδιοργανωθούν και να επανέλθουν στην κερδοφορία.

Η τάση αυτή εμφανίζεται τόσο στη νομοθεσία, με την «προστασία» των υπό πτώχευση εταιριών για κάποιο χρονικό διάστημα, όσο και στις πρακτικές των μεγάλων πιστοδοτικών οργανισμών, όπου αντί της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των προβληματικών εταιριών ή την πώλησή τους, προτιμούν την εκπόνηση σχεδίων αναδιοργάνωσης, σχεδόν πάντα με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων επιχειρήσεων.

Αρκετές είναι και οι επεμβάσεις των Risk Capital ώστε να διασωθούν και επαναλειτουργήσουν επιχειρήσεις, που όλα δείχνουν, ότι είναι δυνατόν να επιστρέψουν στην κερδοφορία.

Κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, δεν πρέπει να φτάνει στις ζημιές για να αναρωτηθεί τι απαιτείται τελικά να αλλάξει ώστε να επιτύχει κέρδη. Αντίθετα, η αναζήτηση κάθε λειτουργίας της επιχείρησης που επιφέρει κόστη χωρίς ωφέλεια, πρέπει να είναι καθημερινή. Ο τρόπος είναι εύκολος, αρκεί οι επιχειρηματίες και τα στελέχη να αντιλαμβάνονται και να καταγράφουν τα κόστη που προκύπτουν, από τις επιμέρους λειτουργίες μιας επιχείρησης. Ας μιλήσουμε για τα βασικά:

Από την παραγωγή ενός προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας) έως την πώληση, μεσολαβούν κάποιες διαδικασίες που οπωσδήποτε προσδίδουν κόστος, όμως δεν προσδίδουν πάντα αξία στο προϊόν. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να απαλείφονται και μαζί με αυτές και τα κόστη που δημιουργούν. Εναλλακτικά, μπορείτε να εκχωρήσετε διαδικασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες ώστε να περιορίσετε το κόστος λειτουργίας από εσάς. Θα μπορούσε, λοιπόν, να ήταν οικονομικότερη λύση, η κατάργηση ενός τμήματος, όπως το λογιστήριο ή το information technology και η εκχώρηση σε εξειδικευμένη εταιρία. Ενώ, αντίθετα, θα μπορούσε να ήταν περισσότερο αποδοτική η λειτουργία ενός εσωτερικού τμήματος marketing, από ότι μια συνεργασία με εξωτερικό γραφείο. Η επιτυχημένη λειτουργία του marketing ισοδυναμεί πάντα με κέρδη.

Οι λιτές επιχειρήσεις (lean corporate), βασισμένες στο Toyota Production System, ως φιλοσοφία βιομηχανικής παραγωγής, έχουν δώσει εξαιρετικές λύσεις στα κόστη αποθήκευσης. Στόχος κατά βάση είναι τα μηδενικά αποθέματα έως ότου ληφθεί η παραγγελία και δοθεί η προκαταβολή. Ακολουθείστε αυτή την πρακτική με σκοπό να μειώσετε τα κόστη αποθήκευσης και να αποδεσμεύσετε ρευστά για την αντιμετώπιση άλλων σημαντικών αναγκών σας. Εναλλακτικά, οι επιχειρήσεις που απαιτείται να διατηρούν αποθέματα, πρέπει να γνωρίζουν, με βάση και ιστορικά στοιχεία, ποιο είναι το άριστο απόθεμα, ώστε χωρίς υπερβολικά αποθέματα, να ανταποκρίνονται στη ζήτηση.

Εκπαίδευση του προσωπικού σε διαδικασίες που δημιουργούν κόστη και ζημιές, αλλά επιπλέον και ανάπτυξη ενός χώρου ελεύθερων και δημιουργικών πρωτοβουλιών ώστε να αποδίδουν περισσότερο. Δυστυχώς, στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, τα χρηματικά bonus απόδοσης έχουν περιοριστεί, οπότε εναλλακτικά η «Θεωρία των Προσδοκιών» μπορεί να παρακινήσει περισσότερο το προσωπικό, που ελπίζει σε μία καλύτερη αντιμετώπιση από τους εργοδότες ή μία προαγωγή. Η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα ευνοεί πάντα την κερδοφορία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε μία Στρατηγική Διάσωσης και Συρρίκνωσης χωρίς να λυπηθείτε τίποτα. Καταγράψτε κάθε στοιχείο, υποκατάστημα, μηχάνημα, εργαζόμενο, διαδικασία που δεν χρειάζεται πλέον ή που θα μπορούσε να αντικατασταθεί με κάτι άλλο που θα μειώσει τα κόστη. Στην συνέχεια, ακολουθήστε μία Στρατηγική Εξάπλωσης στην δυνητική πελατεία σας. Όσα εξοικονομήσατε από την προηγούμενη διαδικασία, τώρα μπορείτε να τα διαθέσετε σε προβολή, καινοτομία, ανακαίνιση. Ο στόχος είναι απλός και σαφής: επιδιώκουμε κέρδη.

Αναλύστε τους πελάτες σας ώστε αρχικά να διαπιστώσετε ποιοι από αυτούς σας αποφέρουν κέρδη, λιγότερα ή περισσότερα. Επικεντρωθείτε στους περισσότερο προσοδοφόρους και προσπαθήστε να κερδίσετε και άλλους με τα ίδια χαρακτηριστικά. Επενδύστε σε ότι ζητούν περισσότεροι οι πελάτες αυτοί. Μην φοβηθείτε την αλλαγή στην πιστωτική πολιτική της επιχείρησής σας. Κάθε αύξηση της πίστωσης που δίδεται στους πελάτες σας σε χρόνο ή χρήμα, μπορεί να αποφέρει δυσανάλογα μεγαλύτερη αύξηση στην πελατεία σας. Συζητήστε με τον οικονομικό σας σύμβουλο ή τον λογιστή σας, πως μπορείτε να επιτύχετε χωρίς ρίσκο, μεγάλη αύξηση στο μερίδιό σας στην αγορά και ανάπτυξη της πελατείας σας. Υπάρχει πάντα και η λύση του factoring ώστε να μην σας λείψουν τα ρευστά διαθέσιμα, ενώ θα ακολουθείτε μία επεκτατική πιστωτική πολιτική.

Επιδιώξτε με σύνεση την εξωτερική χρηματοδότηση. Η τακτική της μηδενικής δανειοδότησης ή της υπερβολικής δανειοδότησης είναι σχεδόν πάντα λάθος. Όμως τα εξωτερικά κεφάλαια δημιουργούν την απαραίτητη μόχλευση στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και σωστό θα ήταν να ενημερωθείτε για τις εναλλακτικές χρηματοδοτήσεις, όπως είναι το leasing. Μπορείτε επιπλέον να αλλάξετε την μορφή της εταιρίας σας για να αποκτήσετε με ασφάλεια καινούργιους εταίρους – χρηματοδότες, οι οποίοι δεν θα εμπλέκονται στην λειτουργία της επιχείρησής σας (ετερόρρυθμη ή ετερόρρυθμη κατά μετοχές, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία).

Η αναδιοργάνωση σήμερα πρέπει να είναι η δεύτερη φύση κάθε επιχειρηματία ή στελέχους. Οι μικρές συνεχείς αλλαγές είναι πάντα πολύ πιο ήπιες και αποδεκτές, από ότι οι μεγάλες, ανατρεπτικές και επικίνδυνες αλλαγές πορείας. Μην μένετε ποτέ άπρακτοι. Κάθε επιχειρηματίας ή στέλεχος οφείλει να εντοπίζει τα προβλήματα και να τα επιλύει χωρίς χρονοτριβές κυρίως όταν αυτά τα προβλήματα επιδεινώνουν την κερδοφορία.


της Αλεξάνδρας Καμαργιάννη
πηγή: epixeiro.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!