Τράπεζα Πειραιώς: Νέα στρατηγική συνεργασία με κορυφαίο διεθνή χρηματοοικονομικό όμιλο

Δυνητική στρατηγική συνεργασία με έναν κορυφαίο χρηματοοικονομικό όμιλο της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού που δραστηριοποιείται παγκοσμίως για την παροχή χρηματοδοτικών λύσεων σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διερευνά, όπως ανακοίνωσε, η Τράπεζα Πειραιώς.

Η πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της Τράπεζας προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, μέσω της παροχής διεθνών κεφαλαίων σε υφιστάμενες επενδυτικές ευκαιρίες και νέων χρηματοδοτήσεων στο ναυτιλιακό κλάδο.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να τοποθετήσει την Τράπεζα Πειραιώς στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης των αναγκών των ελληνικών ναυτιλιακών πελατών.

H Houlihan Lokey ενεργεί ως στρατηγικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη διαδικασία.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει προσδιορίσει χρονοδιάγραμμα για τη συγκεκριμένη διαδικασία και δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι η συναλλαγή θα καταλήξει σε συμφωνία ή θα ολοκληρωθεί, ως προς τους όρους, τη δομή και το χρονοδιάγραμμά της.

Θα γνωστοποιήσει, πάντως, χωρίς καθυστέρηση κάθε πληροφορία σχετικά με γεγονότα ή περιστάσεις που την αφορούν και χρήζει γνωστοποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

kerdos.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!