Ποιοι κυριαρχούν στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου-Ο ρόλος των ελληνικών εταιρειών

Σημαντική αύξηση παραγωγής στις γενικές καλύψεις λόγω της γενικότερης ανάπτυξης που παρουσιάζει η τοπική οικονομία, αλλά και υποχώρηση στον κλάδο ζωής εξ’ αιτίας μιας σειράς συγκυριακών παραγόντων χαρακτήρισαν την πορεία του πρώτου φετινού τριμήνου στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά.

Ειδικότερα, η παραγωγή του κλάδου ζωής (συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες ζωής) υποχώρησε από τα 163,5 στα 155,2 εκατ. ευρώ (-5,1%), ενώ οι γενικοί κλάδοι αναπτύχθηκαν κατά 6,9% (από τα 122,4 στα 136,3 εκατ. ευρώ).

Βασικοί παράγοντες που φαίνεται να επηρέασαν την τοπική ασφαλιστική αγορά είναι:

Πρώτον, η περυσινή διακοπή συνεργασίας της Universal Life με τη Συνεργατική Κυριακή Τράπεζα (ΣΚΤ), λόγω των εξελίξεων στην τελευταία (η «κακή ΣΚΤ πέρασε στο δημόσιο και η «καλή» εισφέρθηκε στην Ελληνική Τράπεζα). Ως αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε μεγάλη υποχώρηση παραγωγής για την Universal Life (από τα 62,7 στα 28,2 εκατ. ευρώ) που συνεργαζόταν με την ΣΚΤ και αντίθετα εκτίναξη επιδόσεων για την Hellenic-Alico (συμμετοχή 50% της Ελληνικής Τράπεζας) λόγω της ένταξης της «καλής Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στο Συγκρότημα της Ελληνικής.

Ωφελημένη από το ίδιο deal και η Παγκυπριακή Ασφαλιστική (θυγατρική και αυτή της Ελληνικής) η οποία δραστηριοποιείται στους γενικούς κλάδους και είδε την παραγωγή να ανεβαίνει κατά 19,1%.

Δεύτερον, η έναρξη εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) στη Μεγαλόνησο,εξέλιξη που πιθανόν να επηρεάσει πτωτικά το ύψος της παραγωγής των ασφαλιστικών εταιρειών στον κλάδο της υγείας. Πάντως, οι μέχρι τώρα ακυρώσεις σχετικών ιδιωτικών συμβολαίων από πελάτες δεν φαίνεται να είναι μεγάλες, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που αναμένουν να διαπιστώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρει το ΓΕΣΥ και να αποφασίσουν σχετικά στη συνέχεια.

Τρίτον, η γενικότερη φιλολογία που επικρατεί σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη και θέλει τις μικρότερες εταιρείες να πιέζονται προκειμένου να ενταχθούν σε μεγαλύτερα σχήματα, λόγω των προνοιών του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου Solvency II.Πάντως, ήδη είχαμε τη διακοπή λειτουργίας της Olympic που είχε κυπριακή άδεια και λειτουργούσε ως ΕΠΥ στο εξωτερικό (Βουλγαρία), ενώ θέμα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε βάθος χρόνου έχει προκύψει και για την Prime Insurance του γνωστού επιχειρηματία κ. Δημήτρη Κοντομηνά.

Από πλευράς μεριδίων αγοράς, στον κλάδο ζωής (βλέπε στοιχεία πρώτου παρατιθέμενου πίνακα) οι εταιρείες Eurolife (19%, θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου), Universal Life (18,18%), CNP Cyprialife(17,77%, θυγατρική του γαλλικού πολυεθνικού ομίλου) και Hellenic-Alico (16,73%, συμμετέχει η Ελληνική Τράπεζα) είναι οι τέσσερις μεγαλύτεροι «παίκτες» της τοπικής αγοράς.

Σε ότι αφορά τις εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, η Prime Insurance κατέχει το 4,62% της αγοράς, η Altius το 3,59% και η Εθνική Ασφαλιστική το 1,56%.

Στους γενικούς κλάδους, οι μεγαλύτεροι τοπικοί «παίκτες» είναι (βλέπε στοιχεία δεύτερου παρατιθέμενου πίνακα) οι θυγατρικές της Τράπεζας Κύπρου (Γενικές Ασφάλειες Κύπρου 11,488 εκατ. και Eurolife 6,076 εκατ. ευρώ), ο πολυεθνικός Όμιλος CNP (CNP Ασφαλιστική 13,44 εκατ. και CNP Cyprialife 4,32 εκατ. ευρώ), η Universal Life (14,1 εκατ. ευρώ), η Trust (9,59 εκατ. ευρώ) και η Παγκυπριακή (9,48 εκατ. ευρώ).

Από ελληνικής πλευράς, το πρώτο τρίμηνο του 2019 έκλεισε με παραγωγή 5,51 εκατ. για την Εθνική Ασφαλιστική, 4,43 εκατ. για την Υδρόγειο, 3,94 εκατ. για την Altius, 3,3 εκατ. για την Prime, 2,2 εκατ. για την Allianz Hellas, ενώ με επιτυχία έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται και η Anytime της Interamerican (1,147 εκατ. ευρώ).
Πηγή: euro2day.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!