ΑΑΔΕ: Εγχειρίδιο για τη φορολογία των ακινήτων που μισθώνονται με βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb

Εγχειρίδιο με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις των ακινήτων εξέδωσε η ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα διευκρινίζεται πότε μια μίσθωση ακινήτου θεωρείται ως βραχυχρόνια, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και φορολογείται ανάλογα, ποιοι επιπλέον περιορισμοί ισχύουν, καθώς και μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στην διαχείριση του ακινήτου τις μεταβιβάσεις και τους χρονικούς περιορισμούς υποβολής «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Διαβάστε παρακάτω το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ:
Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!