Ασφαλιστικές Εταιρείες: Καθηλωμένο το πλήθος των συμβολαίων ζωής

Μπορεί σε απόλυτες αξίες η παραγωγή των ασφαλιστικών εταιρειών στον κλάδο Ζωής τα τελευταία δύο χρόνια να έχει αναστρέψει την καθοδική της πορεία, όμως σε όγκους η εικόνα παραμένει σταθεροποιημένη, και σε ορισμένες περιπτώσεις επιμένει να είναι καθοδική, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι δεν υφίσταται βελτίωση στη διείσδυση της σχετικής αγοράς στα νοικοκυριά και εν γένει στον πληθυσμό της χώρας.

Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΑΕΕ για τις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας δείχνουν ότι τα συμβόλαια των ατομικών ασφαλίσεων με καλύψεις Ζωής (ισόβια, επιβίωσης, μικτή, προσόδων) παραμένουν σχετικά σταθερά σε πλήθος τα τελευταία χρόνια, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Όσο για τις ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις παρατηρήθηκε ανακοπή της συνεχούς μείωσης των συμβολαίων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Αντίστοιχα στις ομαδικές ασφαλίσεις, υπήρξε σημαντική μείωση του πλήθους συμβολαίων ασφαλίσεων εργαζομένων μετά το 2016. Αντιθέτως, το πλήθος ασφαλιστηρίων συμβολαίων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων συνέχισαν την αυξητική τους πορεία και κατά το 2018.

Το 2018 αποτέλεσε κρίσιμη χρονιά για την ελληνική οικονομία, καθότι η χώρα εξήλθε των μνημονίων, ωστόσο η ψυχολογία στην αγορά και πολύ περισσότερο τα εισοδήματα των νοικοκυριών λίγο άλλαξαν προς το καλύτερο και για το λόγο αυτό ανώτατα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς εκτιμούν ότι και φέτος δεν θα πρέπει να αναμένουμε κάποια θεαματική βελτίωση στο πλήθος των συμβολαίων που θα συνάψουν οι ασφαλιστικές εταιρείες με πελάτες τους.

Όπως εξηγούν, όσο δεν αναγνωρίζονται στον κλάδο φορολογικά κίνητρα, όσο δεν βελτιώνεται αισθητά το κατά κεφαλήν εισόδημα κι όσο ο κλάδος δεν μετέχει περισσότερο ενεργά στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τόσο θα στερείται νέων πεδίων διείσδυσης στα νοικοκυριά, στον τομέα των συντάξεων και των επενδύσεων.

Του Πλάτωνα Τσούλου
insurancedaily.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!