Τα σημεία – κλειδιά στην ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης

Αν και η Ασφάλιση Αστικής Ιατρικής Ευθύνης δεν είναι υποχρεωτική στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού των γιατρών που προβαίνουν σε σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων κάλυψης της επαγγελματικής τους ευθύνης.

Αναμφισβήτητα σημαντικό κίνητρο για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης ευθύνης αποτελεί ο διαρκής αυξανόμενος αριθμός των δικαστικών αποφάσεων που κρίνουν ζητήματα ευθύνης ιατρών λόγω σφαλμάτων. Έρευνες δείχνουν ότι στα ιατρικά λάθη το 36,93% αφορά σε θανάτους, το 35,89% σε περιπτώσεις μόνιμης αναπηρίας, και το 19,16% σε προσωρινή βλάβη.

Αξίζει να αναφερθούμε σε περιπτώσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί τον τελευταίο χρόνο και δείχνουν και το μέγεθος των αποζημιώσεων:

Τον Αύγουστο δικαστική απόφαση όρισε αποκλειστική υπαιτιότητα ιατρού – μαιευτήρα και επιδίκασε 400.000 ευρώ σαν αποζημίωση για τη γέννηση παιδιού με μόνιμη αναπηρία. Όπως αναφέρεται «ο μαιευτήρας λόγω έλλειψης προσοχής δεν προέβλεψε το αποτέλεσμα των παραλείψεών του και δεν ενήργησε, σύμφωνα με τους κοινούς αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, όσον αφορά την επιλογή της μεθόδου και της συχνότητας παρακολούθησης της εγκύου – μητέρας, με ομάδα αίματος ρέζους Rh- (αρνητικού), που εγκυμονεί κίνδυνο προσβολής αιμολυτικής νόσου στο κυοφορούμενο παιδί». (Πηγή Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου)

Επίσης, θυμίζουμε και την υπόθεση της δολοφονίας ασθενούς από αγγειοχειρουργό το 2017 που έχει εγείρει από την πλευρά της οικογένειας της θανούσας αποζημίωση ύψους 5 εκατ. ευρώ από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί, ο μέσος όρος των αποζημιώσεων ανά ειδικότητα γιατρών είναι για τη μαιευτική – γυναικολογία €625.000, για τη νευροχειρουργική €460.000, γενική χειρουργική €325.000, αναισθησιολογία €320.000, γενική ιατρική €280.000, ορθοπεδική €265.000, καρδιολογία-καρδιοχειρουργική €173.000 και ωτορινολαρυγγολογία €117.500.

Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Στα εν λόγω ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του γιατρού, πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Εδώ εντάσσονται, τα διαγνωστικά σφάλματα, η επιλογή μη ενδεδειγμένης θεραπευτικής μεθόδου, η καθυστέρηση εφαρμογής θεραπείας, η χρησιμοποίηση αντενδεικνυόμενων μέσων θεραπείας. Επίσης βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν εξαιτίας χρησιμοποίησης ελαττωματικού ιατρικού υλικού ή λόγω εσφαλμένης εκτέλεσης των οδηγιών ή κατά τη διάρκεια της παραμονής στο ιατρείο. Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις η ασφαλιστική εταιρεία στα πλαίσια των ειδικών συμφωνιών μπορεί να αναλάβει την κάλυψη των ενεργειών του γιατρού και για πράξεις που διενήργησε ως αναπληρωτής ενός προσωρινά κωλυομένου συναδέλφου ή ιατρικές πράξεις σε επείγοντα περιστατικά.

της Ε. Κουτσοβασίλη, Αντιπροέδρου ΔΣ - Eurobrokers
πηγή: insurancedaily.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!