Αύξηση 136,80% στα καθαρά κέρδη του ΟΛΘ για το 2018

Αύξηση 136,80% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΛΘ ΑΕ) το 2018, έναντι του 2017 και ανήλθαν σε 17,152 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 7,243 εκατ. ευρώ το 2017.

Το έτος 2018 η συνολική δραστηριότητα του λιμένα αυξήθηκε σημαντικά, συγκριτικά με το έτος 2017, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 7,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω της αυξημένης διακίνησης εισαγωγών/εξαγωγών, η οποία από 348.503 TEUs το 2017 ανήλθε σε 363.109 TEUs το 2018, παρουσιάζοντας άνοδο +4,2%, αλλά λόγω και της αυξημένης διακίνησης διαμετακόμισης των 52.495 TEUs το 2017 σε 60.637 TEUs το 2018 (+15,5%). Το μείγμα των εμπορευματοκιβωτίων βελτιώθηκε το 2018, με αποτέλεσμα τα έσοδα των εμπορευματοκιβωτίων να αυξηθούν σε υψηλότερο ποσοστό από το συνολικό όγκο διακίνησης (7,2% έναντι 5,6% αντίστοιχα).

Ο συνολικός όγκος των φορτίων του συμβατικού λιμένα αυξήθηκε κατά 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ένα βελτιωμένο μείγμα φορτίων, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του συμβατικού φορτίου να αυξηθεί κατά 11,6%, από 16,9 εκατ. ευρώ το 2017 σε 18,9 εκατ. ευρώ το 2018. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων και την επιβατική κίνηση παρέμειναν- σε μεγάλο βαθμό- στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε από 21,8 εκατ.ευρώ το 2017 σε 27,1 εκατ. ευρώ το 2018, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 24,4%. Η αύξηση δεν οφείλεται μόνο στα αυξημένα επίπεδα δραστηριότητας, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης τόσο στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων όσο και στο σταθμό συμβατικού φορτίου, με αποτέλεσμα ο δείκτης Μικτού Κέρδους να αυξηθεί από 40,2% το 2017 σε 46,4% το 2018, διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το 2017, το καθαρό κέρδος επηρεάστηκε αρνητικά από την απομείωση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και των προβλέψεων αναμενόμενων ζημιών. Το 2018 οι επιπτώσεις αυτές έχουν αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που, σε συνδυασμό με την αύξηση των οικονομικών επιδόσεων από την επιχειρησιακή λειτουργία, οδήγησε σε συνολική αύξηση των καθαρών κερδών κατά 10 εκατ. ευρώ περίπου το 2018, αυξάνοντας την Δείκτη Καθαρού Κέρδους από 13,4% το 2017 σε 29,3% το 2018.

"Το αυξημένο επίπεδο δραστηριότητας και η βελτιωμένη οικονομική επίδοση του έτους 2018 δείχνει ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο, αλλά χρειάζονται ακόμα μεγάλες προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη της δυναμικής του Λιμένα" δήλωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Σωτήρης Θεοφάνης.

Υπογράμμισε επίσης, ότι, "μέρος αυτών των προσπαθειών αποτελούν όχι μόνο οι επενδύσεις αύξησης της χωρητικότητας του Λιμένα, που θα μας δώσουν μεγαλύτερες ευκαιρίες στις υφιστάμενες και νέες αγορές, αλλά και η συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του, με σκοπό την επιπλέον βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και κατά συνέπεια τη δικαίωση της εμπιστοσύνης που η εταιρεία απολαμβάνει από τους μετόχους της, την πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη οικονομική κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά κατ΄ επέκταση της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης".

ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!