Έρευνα: Low Cost διαμεσολάβηση θέλουν 1 στις 4 ασφαλιστικές εταιρείες

Την τάση που καταγράφεται στην ασφαλιστική αγορά όσον αφορά τη λειτουργική της βελτίωση και επάρκεια καταγράφει διεθνής έρευνα της KPMG και τις ACORD σε 60 ασφαλιστικές εταιρείες.

Μία στις τέσσερις ασφαλιστικές εταιρείες ήδη εφαρμόζουν ή εστιάζουν σε μοντέλα με χαμηλότερο κόστος στην διανομή ασφαλιστικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση, 1 στις 4 εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν βέλτιστες πρακτικές που περιλαμβάνουν και τον επανασχεδιασμό όλων των διαδικασιών, το 21% επικεντρώνεται στη βελτίωση του νομικού συστήματος, το 13% στον αυτοματισμό, το 12% σε συνεργασίες και outsourcing.

Οι ασφαλιστικές- όπως αναφέρεται στην έρευνα προσπαθούν να αναπτύξουν εναλλακτικές μεθόδους τόσο στη διανομή όσο και στην εξυπηρέτηση.

Παραδείγματα που αναφέρονται όσον αφορά τη διανομή είναι η χρήση και των direct καναλιών και όσον αφορά το service η μετάβαση από call center σε email and chatbots. Η εφαρμογή του selfservice και ο αυτοματισμός θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στη μείωση του κόστους στη διανομή και στον περιορισμό των λαθών.

“Οι ασφαλιστικές πιέζονται για να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τα λειτουργικά τους έξοδα. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ασφαλιστικές δαπανούν το 25% των εσόδων από ασφάλιστρα για να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών” επισημαίνεται στην έρευνα στην οποία συμμετείχαν ασφαλιστικές με κύκλο εργασιών από λιγότερο από 1 δις μέχρι 10 δις δολάρια.


Το 94% των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρέχουν project σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας τους, ωστόσο το 55% αναφέρει ότι δεν έχει καταφέρει να φτάσει τους στόχους που έχει θέσει. Επίσης οι περισσότεροι δήλωσαν ότι έχουν κάνει μικρά βήματα σχετικά με τις πλατφόρμες τεχνολογίας που αφορούν στη διανομή, το undewriting κλπ. Στοιχείο που συνάγεται από την έρευνα είναι το εξής: “οι εταιρείες αποτυγχάνουν στην επίτευξη της λειτουργικής τους επάρκειας καθώς δεν έχουν στρατηγικό όραμα και συγκεκριμένη διαδικασία.

Οι ηγέτες της αγοράς πρέπει επομένως να σκεφτούν πώς θα αντιμετωπιστούν τα εν λόγω κενά και να αναλάβουν πρωτοβουλίες πάνω στα λειτουργικά μοντέλα, το undewriting, τη διανομή, τα νομικά συστήματα, το alternative sourcing και την έξυπνη αυτοματοποίηση”.


insurancedaily.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!