Γιατί παραμένουν αισιόδοξοι οι σύμβουλοι επιχειρήσεων;

Συνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2019 η βελτίωση της αισιοδοξίας των συμβούλων μάνατζμεντ για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές των βασικών οικονομικών μεγεθών και των παραγωγικών συντελεστών. Ο Γενικός Δείκτης GRe+1, ο οποίος είναι ο μέσος των δεικτών Οικονομικής Συγκυρίας και Παραγωγικών Συντελεστών, διαμορφώθηκε σε 24,0% από 22,5% το προηγούμενο τρίμηνο. Βελτίωση και μάλιστα μεγαλύτερη καταγράφεται και έναντι του πρώτου τριμήνου του 2018.

Γενικός Δείκτης GRe+1 %


Η θετική αυτή εξέλιξη προέρχεται από τη μεγαλύτερη αισιοδοξία, τόσο για τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, όσο και για τους συντελεστές της παραγωγής. Η πρώτη αντανακλά τη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών (θετικοί ρυθμοί μεγέθυνσης, ανοδική πορεία εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, συνεχής μείωση της ανεργίας, κ.ά.), αλλά και τις προσδοκίες για αυξημένες ιδιωτικές επενδύσεις. Η δε άνοδος του Δείκτη Παραγωγικών Συντελεστών οφείλεται στη γενική βελτίωση των προσδοκιών και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και το θεσμικό πλαίσιο.

Δείκτης OIKONOMIKHΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ %

Το πρώτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε νέα βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ για την εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών κατά το επόμενο δωδεκάμηνο. Ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας, που προκύπτει ως μέσος όρος της διαφοράς μεταξύ των ποσοστών «θετικών» - «αρνητικών» απαντήσεων για τα πέντε μεγέθη (ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και ποσοστό μεταβολής του γενικού επιπέδου των τιμών) ανήλθε σε 30,6% από 29,2% στο τέλος του προηγουμένου έτους. Η βελτίωση είναι εντονότερη εάν γίνει σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Είναι ακόμη σημαντικό το γεγονός ότι η βελτίωση των προσδοκιών του προηγουμένου τριμήνου προήλθε πρωτίστως από τη διεύρυνση της διαφοράς «θετικών» και «αρνητικών» απαντήσεων για την πορεία των ιδιωτικών επενδύσεων παγίων, μέγεθος πολύ σημαντικό για τη διατηρησιμότητα της μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, συνέβαλαν οι ευνοϊκότερες προβλέψεις για την ανεργία και τον πληθωρισμό.Ο Δείκτης Παραγωγικών Συντελεστών ακολούθησε την πορεία του Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας και το πρώτο τρίμηνο του 2019 υπήρξε νέα βελτίωση. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της διαφοράς «θετικών» και «αρνητικών» απαντήσεων για τις μεταβλητές του Δείκτη Παραγωγικών Συντελεστών (ανθρώπινο δυναμικό, συνθήκες χρηματοδότησης, δημόσιες υποδομές, επιχειρηματικότητα και θεσμικό πλαίσιο) αυξήθηκε από 15,7% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 σε 17,3% στο τέλος Μαρτίου 2019. Το ποσοστό αυτό μάλιστα είναι το υψηλότερο από το τρίτο τρίμηνο του 2014. Η άνοδος του δείκτη προήλθε κυρίως από τη μεγαλύτερη αισιοδοξία που επικράτησε όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα και το θεσμικό πλαίσιο.

Οι ανασχετικοί παράγοντες στην επιχειρηματική δράση

Δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά οι απόψεις των συμβούλων μάνατζμεντ για τα κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019. Τα πέντε σημαντικότερα ήταν τα εξής:
  • Έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος
  • Υψηλή φορολογία
  • Αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση
  • Δυσκολίες στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
  • Ασυνέχεια στη λειτουργία του κράτους

Σημειώνεται όμως ότι η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος θεωρήθηκε σοβαρότερο πρόσκομμα από την υψηλή φορολογία, πιθανώς λόγω της αναγγελθείσας ελαφριάς μείωσης στη φορολογία των επιχειρηματικών κερδών και των μερισμάτων.H παρούσα, 21η έρευνα του ΣΕΣΜΑ πραγματοποιήθηκε από 22-03-2019 έως 08-04-2019 και κατέγραψε τις προσδοκίες και τις απόψεις που διαμορφώθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019. Συλλέχθηκαν 70 απαντήσεις που αντιστοιχεί σε ποσοστό ανταπόκρισης 65,4%. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλής και υπεύθυνος της έρευνας ο κ. Αλέξανδρος Καλόμοιρος, Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣΜΑ.

Η έρευνα για το α’ τρίμηνο 2019 πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των μελών του ΣΕΣΜΑ: ACCENTURE, K & O Advisory, KPMG, PwC, REVIVAL, ΣΤΟΧΑΣΙΣ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ

Ο ΣΕΣΜΑ

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον επαγγελματικό συλλογικό φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 46 εταιρείες –μέλη, στις οποίες απασχολούνται περισσότερα από 2.000 εξειδικευμένα στελέχη. Κύριος στόχος του ΣΕΣΜΑ είναι η ανάπτυξη και διεύρυνση της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και η ενίσχυση και παγίωση της αξιοπιστίας και της προστιθέμενης αξίας των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της επιχειρηματικής υποστήριξης, τόσο στον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!