Αύξηση 9,3% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές το Φεβρουάριο 2019

Ανοδική ήταν η πορεία των ελληνικών εξαγωγών το Φεβρουάριο του 2019 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή την Παρασκευή 05.04.2019 και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση που παρουσίασαν οι εξαγωγές το Φεβρουάριο 2019 ανήλθε σε €224,9 εκατ., δηλαδή 9,3%, με αποτέλεσμα αυτές να διαμορφωθούν στο ποσό των €2.650,4 εκατ. έναντι €2.425,5 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Αύξηση κατά €164,1 εκατ., δηλαδή 4,0% σημείωσαν και οι ελληνικές εισαγωγές οι οποίες ανήλθαν σε €4.303,8 εκατ. το Φεβρουάριο του 2019 με αποτέλεσμα το εμπορικό μας έλλειμμα να μειωθεί κατά €60,8 εκατ. και να διαμορφωθεί στα €1.653,4 εκατ.            
                                                           
Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Φεβρουάριος 2018/2019
(ποσά σε εκατ. €)Φεβ-19Φεβ-18Διαφορά 19/18ΕΤ 19/18
Εξαγωγές2.650,42.425,5224,99,3%
Εισαγωγές4.303,84.139,7164,14,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο-1.653,4-1.714,2-60,8-3,5%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Η αύξηση των εξαγωγών το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους επικάλυψε την υποχώρηση που σημειώθηκε τον Ιανουάριο με αποτέλεσμα στο διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019 οι ελληνικές εξαγωγές να διαμορφωθούν σε €5.161,4 εκατ. έναντι €4.967,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €194,2 εκατ., δηλαδή 3,9%. Επίσης, η αύξηση των εισαγωγών κατά €344,6 εκατ., ήτοι 4,0% είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του εμπορικού μας ελλείμματος στα €3.845,1 εκατ. αυξημένο κατά €150,4 εκατ., ήτοι 4,1% έναντι του 2018.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018/2019
(ποσά σε εκατ. €)Ιαν-Φεβ 19Ιαν-Φεβ 18Διαφορά 19/18ΕΤ 19/18
Εξαγωγές5.161,44.967,2194,23,9%
Εισαγωγές9.006,58.661,9344,64,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο-3.845,1-3.694,7150,44,1%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αναφορικά με τις εξαγωγικές μας επιδόσεις ανά κλάδο για το πρώτο δίμηνο του 2019, τα λίπη και έλαια παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά €114,2 εκατ., δηλαδή 58,2%, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσίασαν αυξητική τάση με τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή να σημειώνουν τα χημικά (€111,7 εκατ., ήτοι 21,9%) και τα διάφορα βιομηχανικά είδη (€113,5 εκατ., ήτοι 33,2%). Αναλυτικά, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά €15,8 εκατ., δηλαδή 2,0%, τα τρόφιμα κατά €19,6 εκατ., δηλαδή 2,9%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €39,3 εκατ., δηλαδή 9,0%, οι πρώτες ύλες κατά €38,3 εκατ., δηλαδή 16,6% και τα ποτά και καπνά κατά €28,7 εκατ., δηλαδή 31,7%.

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018/2019
(ποσά σε εκατ. €)Ιαν-Φεβ 19Ιαν-Φεβ 18Διαφορά 19/18ΕΤ 19/18
Βιομηχανικά809,6793,815,82,0%
Τρόφιμα702,2682,619,62,9%
Χημικά622,6510,9111,721,9%
Μηχ/τα-Οχήματα476,9437,639,39,0%
Διαφ. Βιομηχανικά454,9341,4113,533,2%
Πρώτες Ύλες269,5231,238,316,6%
Ποτά-Καπνά119,390,628,731,7%
Λίπη-Έλαια81,9196,1-114,2-58,2%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018/2019
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ο σημαντικότερος εξαγωγικός προορισμός για τα ελληνικά προϊόντα σε ποσοστό 55,7%, ενώ σε Τρίτες Χώρες εξάγεται το 44,3%. Ωστόσο, αν εξαιρέσουμε τα καύσιμα, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 69,2% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 30,8% για τις Τρίτες Χώρες.

seve.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!