Στα 4 δισ. ευρώ η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2018

Οι ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας αποτελούν ένα από τους μεγαλύτερους τομείς δραστηριοποίησης της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα όπου συμμετέχουν 31 (2017: 32) ασφαλιστικές επιχειρήσεις με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 2,15 δισ. ευρώ το 2018, αυξημένη κατά 1,3% σε σχέση με το 2017.

Η αντίστοιχη παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών ήταν 2,2 δισ. ευρώ (+3,6%). Συνολικά κατά το 2018, η παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής, Υγείας και Ζημιών) ανήλθε στα 4 δισ. ευρώ (+1,75% σε σχέση με το 2017).

Από την εξειδικευμένη έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας στην οποία συμμετείχαν 19 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη (με εκτιμώμενο αθροιστικό μερίδιο αγοράς 96,3% επί της παραγωγής ασφαλίστρων), προέκυψε ότι από την παραγωγή τους σε ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, ποσό 1,53 δισ. ευρώ αφορούσε σε ατομικές ασφαλίσεις και 539 εκατ. ευρώ σε ομαδικές ασφαλίσεις.

Στις ατομικές ασφαλίσεις, αυξημένο καταγράφεται το μερίδιο συμμετοχής των νοσοκομειακών ασφαλίσεων και των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2017. Στις ομαδικές ασφαλίσεις, μειώθηκε η αναλογία των ασφαλίσεων δανειοληπτών και των ασφαλίσεων εργαζομένων ενώ αυξήθηκε η αναλογία των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν το 1,40 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 992 εκατ. ευρώ αντιστοιχούσαν σε ατομικές ασφαλίσεις και 405 εκατ. Euro σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις αυξήθηκε η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων για τις ασφαλίσεις Υγείας ενώ αντίθετα μειώθηκε η συμμετοχή των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις. Στις ομαδικές ασφαλίσεις η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων μειώθηκε στις ασφαλίσεις δανειοληπτών και εργαζομένων ενώ αυξήθηκε στα συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Ένας από τους στόχους της έρευνας της ΕΑΕΕ ήταν η διερεύνηση του μερισμού της παραγωγής ασφαλίστρων, αναλόγως της συμμετοχής των καναλιών διανομής.

Στις ατομικές ασφαλίσεις, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και η συνεργασία με τις τράπεζες είναι τα δύο κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο. Σε σχέση με το 2017, η αναλογία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας μειώθηκε ενώ αυξήθηκε το αντίστοιχο μέγεθος της συνεργασίας με τράπεζες.

Αντιστοίχως, στις ομαδικές ασφαλίσεις, ο κύριος όγκος εργασιών προέρχεται από τις άμεσες πωλήσεις και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας. Σε σχέση με το 2017, αυξήθηκε η αναλογία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας ενώ μειώθηκε αυτή της συνεργασίας με τράπεζες.

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!