Πρωτοβουλία για ευρώ-lobbying της ελληνικής βιομηχανίας

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η 6η ετήσια συνάντηση των "φίλων της βιομηχανίας”, μιας άτυπης γαλλικής πρωτοβουλίας, στην οποία ωστόσο εκπροσωπούνται σε κυβερνητικό επίπεδο όλες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ. Σε αυτήν την συνάντηση γίνεται μια αρχική ζύμωση για τα φλέγοντα θέματα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και αναζητούνται τρόποι για την προώθηση θετικών μέτρων που θα βοηθήσουν τον κλάδο της μεταποίησης να διατηρήσει και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του και τη συνεισφορά του στο Ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Στην τελευταία αυτή 6η συνάντηση, η Ελλάδα παρέστη για πρώτη φορά σε επίπεδο υπουργού, διά του αναπληρωτή υπουργού ανάπτυξης αρμόδιου για θέματα βιομηχανίας Σ. Πιτσιόρλα.

Η μέχρι σήμερα απουσία του ελληνικού κράτους από τέτοια άτυπα όργανα όπου "ζυμώνονται” οι αποφάσεις για το μέλλον της βιομηχανίας, έχει ως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα οι όποιες αποφάσεις και πολιτικές στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ανταποκρίνονται στα θέλω και τις ανάγκες της ελληνικής μεταποίησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα σχήματα ενίσχυσης και τα χρηματοδοτικά προγράμματα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας: για παράδειγμα καθώς το κριτήριο για το ύψος των επιδοτήσεων είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα της περιφέρειας, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών βιομηχανιών είναι εγκατεστημένο στην πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, δηλαδή την Αττική, λαμβάνει χαμηλότερες επιδοτήσεις εκσυγχρονισμού, μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος κλπ.

Βέβαια τα προβλήματα της βιομηχανίας δεν περιορίζονται μόνο εντός των ελληνικών συνόρων. Τα τελευταία χρόνια το υψηλό κόστος ενέργειας έχει οδηγήσει στο κλείσιμο 9 μεγάλες βιομηχανίες αλουμινίου της Ευρώπης, ενώ αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλοι κλάδοι όπως το τσιμέντο και ο χάλυβας.

Σε πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση για τη διαρροή άνθρακα που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες από το Euractiv, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των κυβερνήσεων αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η ευρωπαϊκή πρωτοπορία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, έχει επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας καθώς τα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η ΕΕ έχει αποφασίσει ότι θα συνεχίσει την υποστήριξη της βιομηχανίας και μετά το 2020, δηλαδή την περίοδο και μέχρι το 2030, με το ισχύον πλαίσιο και τη δωρεάν κατανομή της ίδιας ποσότητας δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Θέλουμε να στείλουμε σχυρό σήμα ότι συνεχίζεται η πολιτική στήριξης της μεταποίησης, αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής.

Ωστόσο όπως επεσήμαναν εκπρόσωποι της βιομηχανίας αυτό δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει η ΕΕ να συνεχίσει τις πιέσεις ώστε και άλλες χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και ο Καναδάς να αυξήσουν τις κλιματικές τους φιλοδοξίες. Παράλληλα η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζητεί επαρκή προστασία από τις συνέπειες των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή διαπιστώνοντας σημαντικές ελλείψεις στο ισχύον πλαίσιο. Σε γενικές γραμμές οι φορείς της βιομηχανίας προτείνουν:

• αλλαγές στο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων για τη βιωσιμότητα,
• υιοθέτηση συγκεκριμένης συναπτής βιομηχανικής στρατηγικής για την προετοιμασία της βιομηχανίας και του εργατικού δυναμικού για την ενεργειακή μετάβαση,
• στροφή των επενδύσεων σε οικονομικά αποδοτικές ΑΠΕ και
• χἀραξη πολιτικών που θα ενεργοποιούν τους καταναλωτές στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης.

Συνάντηση

Ενόψει λοιπόν των διεργασιών που συντελούνται αυτήν την περίοδο για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, ο αν. υπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας καλεί στα τέλη του μήνα σε συνάντηση όλους τους βιομηχανικούς συνδέσμους και τους φορείς της βιομηχανίας, με στόχο να αναζητηθεί κοινός τόπος για την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών που να ανταποκρίνονται στις ελληνικές ανάγκες.

Ήδη ο κ. Πιτσιόρλας έχει προετοιμάσει ένα συγκεκριμένο περίγραμμα αιτημάτων τα οποία θα επιδιώξει να προωθήσει στα fora των Βρυξελλών το ελληνικό "ευρώ - lobbying” για τη βιομηχανία. Τα θέματα αυτά αφορούν μεταξύ άλλων:
• Στην αλλαγή του πλαισίου των κοινοτικών προγραμμάτων και των επιδοτήσεων που αφορούν στη βιομηχανία ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας
• Στην επίλυση του ενεργειακού και την ένταξη της βιομηχανίας στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ
• Στην αλλαγή του πλαισίου των ενισχύσεων που αφορούν στο τομέα της έρευνας ώστε να είναι επιλέξιμες και μεγάλες βιομηχανίες που μπορούν να φέρουν σε πέρας σοβαρές επενδύσεις
• Στην αλλαγή του πλαισίου ώστε οι επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας να θεωρούνται ως βιώσιμες επενδύσεις για τις ενεργοβόρες βιομηχανίας
•Στην περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση του μέτρου της αντιστάθμισης για τη βιομηχανία από το κόστος των κλιματικών πολιτικών

Του Χάρη Φλουδόπουλου
capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!