Η ελληνική εταιρεία με την περιζήτητη πατέντα

Μια σημαντική είδηση που σπάνια ακούμε στην Ελλάδα, αποτελεί η δικαίωση της εταιρείας παραγωγής ταινιών περιτύλιξης Mega Plast στη δικαστική διένεξη με την εταιρία Ecoventi Sistemas S.L., σχετικά με την «κλοπή» κατοχυρωμένης πατέντας της με τον τίτλο «packaging film» («ταινία συσκευασίας»)..

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, τον Οκτώβριο του 2016 το Δικαστήριο Ευρεσιτεχνιών της Βαρκελώνης στην Ισπανία εξέδωσε την απόφασή του υπέρ της Mega Plasts, σχετικά με την παραβίαση της ευρεσιτεχνίας από την Ecoventi Sistemas S.L.

Η ισχύς και η εκτελεστότητα της ευρεσιτεχνίας της Mega Plast επιβεβαιώθηκε και από το Δικαστήριο Ευρεσιτεχνιών της Βαρκελώνης και από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (ΕΡΟ) που εδρεύει στο Μόναχο της Γερμανίας, το οποίο τον Ιανουάριο του 2017 εξέδωσε απόφαση υπέρ και απέρριψε την έφεση της Ecoventi Sistemas S.L. και Silvalac S.A.

Η Ecoventi Sistemas S.L. καταδικάστηκε από το Δικαστήριο Ευρεσιτεχνιών της Βαρκελώνης να απέχει από κάθε πράξη κατασκευής, εισαγωγής, εξαγωγής, εμπορίας και γενικά ενασχόλησης με τα σχετικά προϊόντα και να τα αποσύρει από την αγορά.

Επίσης το Μάιο του 2018 το Εφετείο της Βαρκελώνης απέρριψε στο σύνολό της έφεση της Ecoventi Sistemas S.L. και την καταδίκασε να αποζημιώσει την Mega Plast για τις ζημίες που υπέστη από το 2008 και εφεξής. Η Ecoventi Sistemas S.L. έχει ήδη καταβάλει αποζημιώσεις για την περίοδο 2008-2013, και εκκρεμεί η πληρωμή των τόκων υπερημερίας για το ποσό της αποζημίωσης καθώς και η αποζημίωση της περιόδου 2014-2018.

Ο όμιλος Mega Plast ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στον κλάδο της βιομηχανικής παραγωγής ταινιών περιτύλιξης με κύρια προϊόντα το Stretch Film και το Fiber Film. Η εταιρεία έχει κατοχυρώσει ευρεσιτεχνίες για προϊόντα της στις αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας και του Καναδά.

Διαθέτει εργοστάσιο στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης, στο οποίο πραγματοποιείται η παραγωγή των προϊόντων και Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στο Κορωπί Αττικής, στο οποίο γίνονται οι έρευνες για την βελτίωση των προϊόντων και την δημιουργία νέων.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Η.Π.Α., στην Ιταλία, στην Ισπανία και στη Γερμανία, μέσω των Θυγατρικών του, Megaplast UK LTD, Megaplast USA Inc, Megaplast ITALIA SRL, Megaplast SPAIN SL και Megaplast Verpackungsinnovationen GmbH αντίστοιχα.

Το 2017 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Mega Plast ανήλθε σε 31,17 εκατ. ευρώ και εμφανίζεται αυξημένος κατά 17,17% έναντι των πωλήσεων της χρήσεως 2016, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 7,9 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 38,46%, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 4,72 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 92%.

Πηγή: economistas.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!