Δυνατότητα έκδοσης αδειών λειτουργίας σε τακτοποιημένα ακίνητα

Εγκύκλιο σχετικά με την δυνατότητα έκδοσης άδειας λειτουργίας σε τακτοποιημένο ακίνητο έδωσε το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το υπουργείο για κάθε είδους διοικητική άδεια, για την οποία απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της οικοδομικής άδειας, αντί του αντιγράφου της άδειας μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση περαίωσης ή βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση για τη νομιμότητα των κατασκευών.

Η τακτοποίηση της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών των κατασκευών από άλλες προβλεπόμενες ή απαιτούμενες εγκρίσεις, όρους και προδιαγραφές που αφορούν τη λειτουργίας της συγκεκριμένης χρήσης

Διαβάστε παρακάτω τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου:

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!