Το Airbnb "κράτησε" ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες

H επιβολή περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τους επαγγελματίες που εκμεταλλεύονται απασχολεί τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας, πολλές από τις οποίες έχουν ανακοινώσει ήδη τις πρώτες αποφάσεις.

Στην Ελλάδα συγκροτείται κοινή επιτροπή στην οποία θα εκπροσωπηθούν όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας και Τουρισμού που θα αναλάβει να σχεδιάσει την υπουργική απόφαση που θα καθορίζει συγκεκριμένο αριθμό διανυκτερεύσεων ανά ακίνητο, προσδιορισμένο αριθμό ακινήτων υπό εκμετάλλευση ανά ΑΦΜ αλλά και όρια εισοδήματος από τα οποία θα εξαρτάται τελικώς η χρονική διάρκεια εκμετάλλευσης των ακινήτων μέσω Airbnb.

Το θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων τέθηκε και σε πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην διάρκεια της οποίας οριστικοποιήθηκε η πολιτική της κυβέρνησης για τη στέγαση. Όπως έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές αποφασίστηκε να συγκροτηθεί άμεσα η αρμόδια επιτροπή, καθώς αναφέρθηκε ότι η απότομη αύξηση των ενοικιάσεων τύπου Airbnb έχει επιπτώσεις στον αριθμό των διαθέσιμων ακινήτων για μακροχρόνιες μισθώσεις, εξώσεις προκειμένου να απελευθερωθούν διαμερίσματα, αύξηση των ενοικίων σε συγκεκριμένες περιοχές καθώς και επιπτώσεις στο κύκλο εργασιών σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι περιορισμοί έχουν ήδη προβλεφθεί από τη νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, η ενεργοποίηση της όμως προβλέπεται να αποφασιστεί με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία όμως ουδέποτε συντάχθηκε, παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο υπάρχει από το 2016.

Η ανενεργή – προς το παρόν - διάταξη του νόμου προβλέπει ότι δεν θα επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά αριθμό φορολογικού μητρώου δικαιούχου εισοδήματος, η μίσθωση κάθε ακινήτου δεν θα επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, ενώ για νησιά με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, το αντίστοιχο όριο έχει οριστεί στις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, ενώ για να μπορεί να υπάρχει υπέρβαση του ορίου ενοικίασης των 90 ή των 60 ημερών αντιστοίχως, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το σύνολο του εισοδήματος από την ενοικίαση ακινήτων δεν θα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ ανά έτος.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζουν στελέχη της αγοράς, οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικές και ισορροπημένες. Όπως τονίζουν οικονομικοί αναλυτές, το Airbnb κράτησε δεκάδες χιλιάδες οικογένειες ζωντανές και ενεργές σε μια εποχή που κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα υποχωρούσε δραματικά στην χώρα μας.

Κράτησε τοπικές κοινωνίες όρθιες και έδωσε νέες θέσεις εργασίας που συνδέονται με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Όποιοι περιορισμοί τεθούν μπορεί να αποτελέσουν οπισθοδρόμηση. Εξορθολογισμός ναι, σε καμία όμως περίπτωση μέτρα τιμωρητικού χαρακτήρα αναφέρουν.

emea.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!